ჩვენ შესახებ
საიტი მოგაწვდით მრავალფეროვან ინფორმაციას თქვენი ჯანმრთელობის და მასთან დაკავშირებული საკითხების (კვება, სქესობრივი ცხოვრება, ბავშვის მოვლა და ა.შ.) შესახებ. ასევე გთავაზობთ იმ კლინიკების და ექიმების დიდ არჩევანს, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ.

მიუხედავად იმისა, რომ ექიმები უდიდეს ცოდნას ფლობენ ადამიანების დასახმარებლად, თქვენ ის ხართ, ვინც ყველაზე მეტად იცით საკუთარი ჩივილების (სიმპტომების) შესახებ და ჩვენი შემოთავაზებაა, რომ თავს მსჯელობის უფლება მისცეთ ინტერაქტიურ რეჟიმში ზუსტად შეაფასოთ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ან/და სათანადო კვლევების გავლით ექიმთან ერთად დაადგინოთ დიაგნოზი.