არჩილ შარაშენიძე

არჩილ შარაშენიძე

+995 32 2430100
ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობაექიმი-გინეკოლოგი, ონკოლოგი


განათლება და კვაკიფიკაცია:

- 2016 მედიცინის დოქტორის ხარისხი 

- 2016 მედიცინის დოქტორის ხარისხი ონკო-გინეკოლოგიის დარგში

- 2012-2015 სადოქტორო კურსის თემა: "საშვილოსნოსა და პლაცენტის სისხლის მიმოქცევის დარღვევა გართულებული ორსულობის პათოგენეზისში"

- 2014 მედიცინის დოქტორი სამეანო-გინეკოლოგიის დარგში

- 2012-2014 კლინიკური რეზიდენტურა, ხარისხისშემდგომი განათლების ბელარუსიის სამედიცინო აკადემია, სპეციალიზაცია - სამეანო-გინკოლოგიის, მინსკი, ბელორუსია

- 2003-2009 ასპირანტურა, მედიცინის ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნიერსიტეტი, თბილისი, საქართველო


სამუშაო გამოცდილება:

- 2015-დან დღემდე მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი, ექიმი - გინეკოლოგი, ონკოლოიური გინეკოლოგიის დეპარტამენტი

- 2015-დან დღემდე ჩაჩავას პერინატალური მედიცინის ინსტიტუტი, მორიგე მეან-გინეკოლოგი

- 2009-2010 კლინიკური პრაქტიკა, ჩაჩავას პერინატალური მედიცინის ინსტიტუტი, მან-გინეკოლოგი, უმცროსი მორიგე ექიმი

- 2006-2007 კლინიკური პრაქტიკა, ონკოლოგიური ქირურგიის დეპარტამენტი, თბილისი, საქართველო

- 2006 კლინიკური პრაქტიკა (ერი თვე) მეან-გინეკოლოგიის დეპარტამენტში, მედიცინის ფაკულტეტი, ჰაჯეტეპეს უნივერსიტეტი, ანკარა თურქეთი

კონფერენციებში მონაწილეობა, არაფორმალური განათლება

12.12.16-06.01.17 კარლ შტორცის აპარატის და ხელსაწყოს სამუშაო ტექნიკის ზოგადი კურსი

4-10 დეკ. 2016 გენიტოურინარული სიმსივნეების სემინარი, მომხსენებელი, „ზალცბურგ ვაილ კორნელ მედიცინ ზოლან კეტერინგის სიმსივნის ცენტრი"

23-24 ნოე., 2016 ESO კურსი გინეკოლოგიურ და უროგინეკოლოგიურ სიმსივნეებზე, სერტიფიკატი

21-24 ოქტ., 2015 გინეკოლოგთა ევროპული საზოგადოების მე-11 კონგრესი, პრაღა


24-28 ივლისი, 2011ბათუმის საერთაშორსო სამედიცინო სამიტი, მონაწილე

2008 მაისი ტრენინგი პრეზენტაციი უნარების განვითარებაში, სერტიფიკატი

2008 მაისი სტუდენტთა მე-9 სამეცნიერო სასწავლო დისკუსია, სერტიფიკატი

10-1 აპრილი, 2008 EMSA NCM, დასწრების სრტიფიკატი, ბრიჯუნი, ხორვატია

10-13 აპრილი, 2008 EMSA NCM, დასწრების სრტიფიკატი, ბრიჯუნი, ხორვატია

25 ოქტომბერი, 2007 ტრენინგის კურსი საზოგადოების ურთიერთობასა და პროექტების მართვაში, სერტიფიკატი, მართვის სკოლა

12-24 სექტ. 2007 ევროპის მედიცინის სტუდენტთა ასოციაციის გენერალური ასამბლეა, თუქეთი, ანკარა

3 აგვისტო, 2007 კომპიუტერული სასწავლო ინსტრუმენტები მასწავლებლებისთვის, სერტიფიკატი კურსის წარმატებით დასრულების შესახებ

18-26 ვნისი, 2007 მე-7 თანასწორი განათლების ახალგაზრდული ქსელი - ტრენერთა ტრენინგი, ნეუმი ბოსნია-ჰერცეგოვინა

აპრილი, 2007 „სტუდენტები და ბოლონიის პროცესი" კონფერენცია, ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ეროვნული უნივერსიტეტი, სერტიფიკატი

სექტ. 2006 ტრენინგი თანასწორი განათლების ახალგაზრდული ქსელზე UNFPA CO

3 ივნისი, 2006 სტდენტთა მე-8 სამეცნიერო კონფერენცია, მონაწილე, სამედიცინო სკოლა „აიეტი"

მაისი, 2006 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ივანე თარხნიშვილის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების LXIX სამეცნიერო კონფერენცია ევროპის მედიცინის სტუდენტთა ასოციაციია - საქართველოსთან თანმშრომლობით - სერტიფიკატი

ორგანიზაციათა წევრობა

- 2017-დან დღემდე სამედიცინო ონკოლოგიის ევროპული საზოგადოების (ESMO) წევრი

- 2017-დან - დღემდე გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ევროპული საზოგადოების (ESGO) წევრი

- 2015-2017
 გინეკოლოგიის ევროპული საზოგადოების წევრი 

- 2006-2009
 ადგილობრივი კოორდინატორი EMSA, თბილისი 

- 2005-2009 წევრი, IFMSA-საქართველო

-  2006-2008 ვიცე-პრეზიდენტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თარხნიშვილის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება, თბილისი, საქართველო

- 2006-2008 ვიცე-პრეზიდენტი, სტუდენტთა თვითმმართველობა, ვიცე-პრეზიდენტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

- 2004-2006 პათანატომიის დეპარტამენტის სტუდენტური კლუბის წევრი

- 2003-2009 სტუდენტთა კავშირის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

1. როგავა მ; შარაშენიძე ა; „კასპაზა-3 და კასპაზა-8 აქტივობები ექსპერიმენტულ ენდოტოქსემიაში და მათი რეგულირება იმუნომოდულარული მედიკამენტებით" - სტუდენტთა LXVIX კონფერენცია, აბსტრაქტთა კრებული 27-29, 2006
2. შარაშენიძე ა; როგავა მ; „ვირთაგვის ჰიპოკამპუსის მორფოლოგიური მახასიათებლები პენტილენტეტრაზოლით გამოწვეული კონვულსიების დროს"; სტუდენტთა LXVIX კონფერენცია, აბსტრაქტთა კრებული 30-32, 2006
3. შარაშენიძე ა.; კიკალიშვილი ლ.; კინტრაია პ.; სანიკიძე თ.; თურმანიძე თ.; „ვირთაგვებში სისხლის იმუნური ბალანსის დარღვევა ექსპერიმენტალური პრეკლამპსიის დროს"; „საქართველოს სამედიცინო სიახლენი" 2014, N11 (236); გვ.97-101;
4. ა.შარაშენიძე; ლ.კიკალიშვილი; მ.ფაილოძე; ც.ხომერიკი; „ვირთაგვის პლაცენტის ანგიოგენეზი ნორმასა და პათოლოგიაში ექსპერიმენტული პრეეკლამპსიის პირობებში"; „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა" 2014, N4; გვ.88-93;
5. შარაშენიძე ა.; კიკალიშვილი ლ.; სანიკიძე თ.; „ვირთაგვას სისხლში ტ-ლიმფოციტების პოპულაციის ცვლილება ექსპერიმენტული პრეკლამპსიის დროს"; საქართველოს სამედიცინო სიახლენი 2015, N4 (241); გვ.89-92;
6. ა.შარაშენიძე; ლ.კიკალიშვილი; დ.მაკარიძე; თ.სანიკიძე; ვირთაგვას პლაცეტის მორფოლოგიური ცვლილებები ორსულობის სხვადასხვა ვადაში; ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა 2015, N3; gv.29-35.
7. შარაშენიძე ა.; კიკალიშვილი ლ.; კიპაროიძე ს; სანიკიძე თ.; ჟანგვითი მეტაბოლოზმის ცვლილებათა ზოგირთი ასპექტი ექსპერიმენტული პრეეკლამპსიის დროს; Actual Topics on Women Health 2015, N7 გვ. 16-23
8. ა.შარაშენიძე; ლ.კიკალიშვილი; დ.თურმანიძე; თ.სანიკიძე; ვირთაგვას პლაცეტის მორფოლოგიური ცვლილებები ორსულობის სხვადასხვა ვადაში ექსპერმენტული პრეეკლამპსიის დროს; საქართველოს სამედიცინო სიახლენი 2016, N4(253)115-120 გვ.


გაზიარება
კომენტარები