დავით გეგელაშვილი

დავით გეგელაშვილი

995 322 51 70 08; +995 599 11 33 35; 597 40 5577
gegela-33@mail.ru
ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა: სისხლძარღვთა ქირურგიაგანათლება:

2000 – 2001 .. - საქართველო, ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოსამზადებელი განყოფილება. 

2001 –  2007 .. – საქართველო, ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი;

2007-.2012.. —  რეზუდენტურის  კურსი, პროგრამით სპეციალობაში “ზოგადი  ქირურგია”. საქართველო, ქ. თბილისი “ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა”. 

პროგრამის ხელმძღვანელი -სრ. პროფ. ნოდარ ლომიძე; 

2013 . რეზუდენტურის შემოკლებული კურსი, პროგრამით სპეციალობაში “სისხლძარღვთა ქირურგია”. საქართველო, ქ. თბილისი “ბოხუას სახელობის სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი”. 
პროგრამის ხელმძღვანელი – სრ. პროფ. კონსტანტინე ყიფიანი. 


სამუშაო გამოცდილება:

2005 წლიდან  – 2007 წლამდე:   ა. ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი” – აბდომინალური განყოფილება – ქირურგიულ სნეულებათა დეპარტამენტი — უმცროსი ექიმი ზოგად ქირურგიაში;

 

2007 წლიდან - 2012 წლამდე – “ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა” - უმცროსი ექიმი ზოგად ქირურგიაში;

2007 წლიდან –2014 წლამდე —“ბოხუას სახელობის სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრის უმცროსი ექიმი სისხლძარღვთა ქირურგიაში.

2008-დან – 2010 წლამდე:  შპს. “ზაზა ფანასკერტელის სახელობის ქარელის რაიონული საავადმყოფო” - უმცროსი ექიმი ზოგად ქირურგიაში;

2008წელი -  რუსეთ-საქართველოს საომარი

2014 წლიდან – დღემდე: “ბოხუას სახელობის სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი” - სისხლძარღვთა ქირურგი;


კონფლიქტის დროს ქ. გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გაწეული კვალიფიციური სასწრაფო სამედიცინო საქმიანობისათვის, საქართველოს შრომის, ჯამრთელობის და სოც-უზრუნველყოფის მინისტრისა და თბილისის სახელწმიფო სამედიცინო რექტორის სახელზე – სამადლობელო სიგელი.


გაზიარება
კომენტარები