დავით ბახტურიძე

დავით ბახტურიძე

+995 32 2430100
ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა: ქირურგი-ონკოლოგი


განათლება:

- 2016 კარლ შტორცის აპარატურისა და ინსტრუმენტების მუშაობის ტექნიკის, მოპყრობის და ექსპლუატაციის ინტენსიური სწავლების კურსი


- 2014 
სახელმწიფო სერთიფიკატი, ნებადართული სპეციალობა - ყბა-სახის ქირურგია

- 2013 
ვილნიუსის იმპლანტოლოგიის ცენტრი, საავადმყოფო ,,კარდიოლოგია" - სპეციალური პროგრამა ორთოგნათიულ ქირურგიაში

- 2001 
სახელმწიფო სერტიფიკატი - სპეციალობა ,,ონკოლოგია"

- 1996-1998 
მიზნობრივი კლინიკური ორდინატურა - სრული კურსი ,,ონკოლოგიაში"

- 1992-1993
 
ინტერნატურა , .რუსთავის II სტომატოლოგიური კლინიკა1985-92 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სტომატოლოგიური ფაკულტეტი. დიპლომი - ექიმი სტომატოლოგი


სამუშაო გამოცდილება: 

- 2015 - დღემდე ონკოლოგიის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი - ყბა -სახის ქირურგი. თავ -კისრის მიდამოს ქირურგი- ონკოლოგი


- 2011-2015 
უჯრედული ტექნოლოგიებისა და თერაპიის ცენტრი-თავ -კისრის მიდამოს ქირურგი- ონკოლოგი

- 2005 -
დღემდე კლინიკა ,,ალტერნატივა"- მთავარი ექიმი, ყბა-სახის ქირურგი, იმპლანტოლოგი

- 2000-2005 
გრ.რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ,,ალმა მატერი" მოწვეული ლექტორი - ონკოლოგია

- 1999-2011 
თბილისის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი - თავ -კისრის მიდამოს ქირურგი- ონკოლოგი

- 1996-1998 დიაგნოსტიკური ცენტრი ,,V&C" -მთავარი ექიმი

- 1997-2011 
ქართულ - გერმანული სპეციალიზირებული ონკოლოგიური კლინიკა (DFO) - თავ -კისრის მიდამოს ქირურგი- ონკოლოგი

- 1996-98 
თბილისის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი - ექიმი ორდინატორი

- 1993-1996 
ბავშვთა სტომატოლოგიური კლინიკა - ბავშვთა სტომატოლოგი

 


გაზიარება
კომენტარები