ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა - ექიმი-რადიოლოგი


განათლება:

- 2013 - სერტიფიკატი - რადიოლოგი, ტომოგრაფისტი


- 2012 - სერტიფიკატი - რადიოლოგი

- 2010 
- დიპლომი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, აკადემიური ხარისხი - სერტიფიცირებული სპეციალისტი მედიცინის დარგში

- 2010 - სერტიფიკატი სამკუნალო საქმეშისამუშაო გამოცდილება: 

- 2015-დან  ლივ ჰოსპიტალის სხივური მედიცინის ცენტრი, სხივური მედიცინის განყოფილება - რადიოლოგი


- 2014-დან ქირურგიის ეროვნული ცენტრი, კომპიუტერული ტომოგრაფიის ცენტრი - რადიოლოგი

- 2012-2014  მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი, კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყიფილება - რადიოლოგი

- 2010-2012 
 კლინიკა „მედულა", რადიოლოგიის გაყოფილება - რეზიდენტი

- 2008-2011 ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი - რეზიდენტი


 

 


გაზიარება
კომენტარები