გრიგოლ ჭაჭია

გრიგოლ ჭაჭია

+995 322 232 232
ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა: ნეიროქირურგი


განათლება:

07.2011-10.2011 რურის საუნივერსიტეტო კლინიკა, ნეიროქირურგიული განყოფილება, ბოხუმი, გერმანია (პროფ. ა. ჰარდერსი); 

2008 – 2013 თსსუ, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი, რეზიდენტურის პროგრამა ნეიროქირურგიაში;

5-25.XII.2008 კიევის ნეიროქირურგიის სახელმწიფო ინსტიტუტი, ხერხემლისა და ზურგის ტვინის პათოლოგიების განყოფილება. (ევგენი სლინკო);

08.2007-09.2007 სისხლძარღვთა და ზოგადი ქირურგიის განყოფილება, კაუფბოირენი, გერმანია ( პროფ. ჰაინრიხ შტიგლერი);

2002-2008 თსუ, მედიცინის ფაკულტეტი, სამკურნალო საქმე.სამუშაო გამოცდილება:

2013 - 2015 - კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტიტი ნეიროქირურგი;

2008 – 2013 - კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტიტის ნეიროქირურგიული განყოფილება, რეზიდენტი;

08.2008-09.2008 - სსიპ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი, პირველადი სამედიცინო დახმარების განხორციელება .მიღწევები:

14-18.III.2014 - საბაზისო ნეიროქირურგიის საერთაშორისო სემინარი „ხერხემლისა და პერიფერიული ნერვების ქირურგია“ თურქეთი, ანტალია (საპატიო პრეზიდენტი პროფ. მ. სამი);

15-19.III.2013 - საბაზისო ნეიროქირურგიის საერთაშორისო სემინარი „ნეიროონკოლოგია“ თურქეთი, ანტალია (საპატიო პრეზიდენტი პროფ. მ.გ იაშარგილი);

6-8.IX.2012 - V საერთაშორისო სემინარი „ქალაფუძისა და სისხლძარღვების ნეიროქირურგია. კიევი, უკრაინა. (საპატიო პრეზიდენტი ტ. ფუკუშიმა);

7-10.IX.2011 - IV საერთაშორისო სემინარი „ქალაფუძისა და სისხლძარღვების ნეიროქირურგია. გენტი, ბელგია. (საპატიო პრეზიდენტი ტ. ფუკუშიმა).

11 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, პუბლიკაციები სამედიცინო ჟურნალებსა და მოხსენებები სხვადასხვა კონგრესებზე.
გაზიარება
კომენტარები