ირინა ქაფიანიძე

ირინა ქაფიანიძე

+995 322 232 232
ინფორმაცია ექიმის შესახებ


სპეციალობა:   ექიმი-ენდოკრინოლოგი

განათლება:

2004- 2007წწ.  თსსუ, აკად ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური კლინიკა,  დიპლომის შემდგომი   განათლება,  უმცროსი  ექიმი- ენდოკრინოლოგი;

1997წ- 2003წ.   თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტი, სამკურნალო  ფაკულტეტი.


სამუშაო გამოცდილება:

2016წ. - დღემდე კლინიკა ინოვა, ექიმი-ენდოკრინოლოგი;

2015წ. - დღემდე  კლინიკა  „Medulla“,  ექიმი-ენდოკრინოლოგი;

2013წ. - 2016წ.  კლინიკა   „Caraps -Medline“,   ექიმი-ენდოკრინოლოგი;

2010წ-2013წ.   კლინიკა  „MEDGE“,  ექიმი-ენდოკრინოლოგი;

2008წ-2010წ. კლინიკა   „Meramed“,  ექიმი-ენდოკრინოლოგი;

2007- 2008წ.  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,   ჯანმრთელობისა და სოციალური  პროგრამების  სააგენტო,ჯანდაცვისა და სოციალური  სფეროს სახელმწიფო   პროგრამების  შესრულების  ინპექტირების  დეპარტამენტი        სპეციალისტი;

2007წ.  -   პროფ. რონალდ ჯეიმსის სახ. საქართველოს  დიაბეტური  ბანაკი - ექიმი-ენდოკრინოლოგი;

2004-2007წ.  თსსუ, აკად. ნ. ყიფშიძის სახელობის  ცენტრალური კლინიკა - უმცროსი ექიმი-ენდოკრინოლოგი;

მიღწევები:

ევროპის თირეოიდოლოგიის ასოციაციის  (ETA) წევრი;

ამერიკის  თირეოიდოლოგიის ასოციაციის (ATA) წევრი;

დიაბეტის  კვლევის  ევროპის ასოციაციის   (EASD) წევრი;

გაზიარება
კომენტარები