ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა ოფთალმოლოგი


განათლება და კვალიფიკაცია:

- 1984-1985 თვალის რესპ. კლინიკა - ინტერნატურა - ოფთალმოლოგი, ექ-ოფთალმოლოგი


- 1978-1984 
თბილისის სახ.სამედ.ინსტიტუტი სამკურნალო შინაგანი მედიცინა ექ-თერაპევტი


სამუშაო გამოცდილება:


- 2014-
დან დღემდე კ. მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი სამედიცინო ხარისხის კონტროლის მენეგერი კომპანიის ხარისხის მენეჯმენტის სრულყოფა, ფუნქციონირების კონტროლი, ახალ სტრუქტურულ ერთეულებში დანერგვა და შემდგომი გაუმჯობესება

- 2014-2014 
საქ. ჯან. დაცვის სამინისტრო, სსა, საყოველთაო ჯანდაცვა - ჯანდაცვის პროგრამების მონიტორინგის სამმართველო - სპეციალისტი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელების მონიტორინგი

- 2012-2014 
შ.პ.ს ,,სამედიცინო საექსპერტო კომისია”- დირექტორის მოადგილე სამედ-საკადრო საკითხების დარეგულირება, დამკვეთ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა

- 2005-2012 
შ.პ.ს,,ქ.თბილისის #1 სამკ.პროფ ცენტრი” - დირექტორი სამკურნელო დარგში ცენტრის სამედიცინო-სამკურნალო პროცესის ორგანიზაცია/კოორდინირება

- 2001 - 2005 
შ.პ.ს,,#1 სამ-პროფ. ცენტრი" - დირექტორის მოადგილე სამკურნალო დარგში მოზრდილთა პოლიკნიკის სამკურნალო პროცესის ორგანიზაცია/კოორდინაცია

- 1987 - 2001
 ქ.თბილისის #7 საავადმყოფო - ექ-ოფთალმოლოგი - ოფთალმოლოგიური კონსულტაციები მულტიპროფილურ კლინიკაში და ამბულატორიული პაციენტების მიღების წარმოებატრეინინგები, სერთიფიცირების კურსები


- 2009 
ჯანდაცვის სამინისტრო საოჯახო მედიცინის მენეჯმენტი 

- 2007 ჯანდაცვის სამინისტრო, დახელლოვნ. ნსტიტუტი    პირველადი ჯანდაცვის მენეჯმენტი 

- 2005 
ჯანდაცვის სმინისტრო ტუბერკულოზის მართვა და კონტროლი პრველადი ჯანდაცვის

- 2003 ჯანდაცვის სამინისტრო, დახელოვნ. ინსტიტუტი სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა   

- 1988 დახელოვნების ინსტიტუტი ოფთალმოლოგია   

 


გაზიარება
კომენტარები