მაია ხუბუა

მაია ხუბუა

+995 322 232 232
ინფორმაცია ექიმის შესახებ


სპეციალობა: ექიმი-ენდოკრინოლოგი


სამეცნიერო წოდება:  მედიცინის დოქტორი (PhD, MD)განათლება:


2008 წ. - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭო, სპეციალობა – ენდოკრინოლოგია (სახელმწიფო სერტიფიკატი);

1991–1994 წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, ასპირანტურა;

1988–1989 წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, ინტერნატურა, სპეციალობა – თერაპია (მოწმობა);

1982–1988 წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, სპეციალობა – სამკურნალო საქმე, კვალიფიკაცია – ექიმი (დიპლომი);სამუშაო გამოცდილება:


 

2015 წლიდან დღემდე - სამედიცინო ცენტრი ,,ინოვა“, ექიმი-ენდოკრინოლოგი;

2013 წლიდან დღემდე - სამედიცინო ცენტრი ,,ციტო“, ექიმი-ენდოკრინოლოგი;

2012-2015 წწ - ,,ჩემი ოჯახის კლინიკა“, ექიმი-ენდოკრინოლოგი;

2012 წლიდან დღემდე - ქალთა კლინიკა ,,მედიქეა“, ექიმი-ენდოკრინოლოგი;

2010 წლიდან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;

2009 წლიდან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი (კურსი - ,,კლინიკური უნარ-ჩვევები/კომუნიკაცია“);

2010-2011 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი (კურსი - ,,შესავალი კლინიკურ მედიცინაში“);

2010-2012 წწ. - კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;

2009–2010 წწ. - სამედიცინო ცენტრი ,,იუნონა“, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;

2008-2010 წწ. - სამედიცინო ცენტრი ,,ნეოკლინიკა“, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;

2008–2010 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;

2001–2008 წწ. - მედიკო–სანიტარული ნაწილი № 9, რუსეთი, მოსკოვის ოლქი, ქ. დუბნა, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;

1996–2008 წწ. - შაქრიანი დიაბეტის სკოლა, რუსეთი, მოსკოვის ოლქი, ქ. დუბნა, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;

1996-2001 წწ. - ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი, რადიაციული ბიოლოგიის ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი;

1996–1999 წწ. - ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი – თსსუ, ქ. თბილისი, უფროსი ლაბორანტი;

1995–1996 წწ. - შპს უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებელი ,,AB & Co“, ქ. თბილისი, ლიცეუმის პედაგოგი;

1991–1994 წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, ქ. თბილისი, დასწრებული ასპირანტურა სპეციალობით ,,ენდოკრინოლოგია“, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;

1989–1991 წწ. - კონსულტაცია ,,ქორწინება და ოჯახი“, ქ. თბილისი, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;

1988–1989 წწ. - რესპუბლიკური ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო, ენდოკრინოლოგიური განყოფილება, ქ. თბილისი, ინტერნატურა, ექიმი–ინტერნი–ენდოკრინოლოგი.მიღწევები:


2016 - დღემდე ETA (European Thyroid Association);

2015 - დღემდე - EMAS (European Menopause and Andropause Society);

2011 - დღემდე – GMA (საქართველოს ექიმთა ასოციაცია);

2011 - დღემდე - EASD (European Association for the Study of Diabetes);

2006 წ. - დიპლომის შემდგომი განათლების რუსეთის სამედიცინო აკადემია, ,,ენდოკრინოლოგია“, ქ. მოსკოვი, მოწმობა კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ (სერთიფიკატი);

2006 წ. - რუსეთის ფედერალური მედიკო–ბიოლოგიური სააგენტო, ,,ენდოკრინოლოგია“, ქ. მოსკოვი (უმაღლესი კატეგორიის ექიმ–ენდოკრინოლოგის მოწმობა);

2004 წ. - შაქრიანი დიაბეტის შესწავლის ევროპული ასოციაცია, ,,სემინარი STEP – შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულთა სწავლების ბაზისური კურსი ექიმებისათვის“, ქ. მოსკოვი (სერთიფიკატი);

2003 წ. - რფ–ის ჯანდაცვის სამინისტროს კვალიფიკაციის ამაღლების ინსტიტუტი, ,,რადიაციული მედიცინა: რადიაციული ავარიის პირობებში მოქმედების სქემები“, ქ. მოსკოვი (მოწმობა კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ); 2003 წ. - დიპლომის შემდგომი განათლების რუსეთის სამედიცინო აკადემია, ,,ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის ენდოკრინოლოგია“, ქ. მოსკოვი (მოწმობა კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ); 2001 წ. - დიპლომის შემდგომი განათლების რუსეთის სამედიცინო აკადემია, ,,ენდოკრინოლოგია“, ქ. მოსკოვი (მოწმობა კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ, სერთიფიკატი);

1997 წ. - დიპლომის შემდგომი განათლების რუსეთის სამედიცინო აკადემია, ,,შაქრიანი დიაბეტის თვითკონტროლი“, ქ. დუბნა (მოწმობა კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ)


გაზიარება
კომენტარები