ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა: რადიოლოგი


განათლება:

1975-1985 თბილისის სახელმწიფო  სამედიცინო ინსტიტუტი

პროფესიული სერთიფიკატები:

 •   1985 დიპლომი KB No 146815 სამედ.  ინსტიტუტი, თბილისი
 •   1994 დიპლომი No 233 სამედიცინო აკადემია, მოსკოვი
 •   1995 დიპლომი No 1952 ლაზერთერაპიის სამეცნ.ცენტრი, მოსკოვი
 •   1998 დიპლომი No 70/2 ულტრაბგ. დიაგნ. ცენტრი, თბილისი  
 •  2000 Member of Salzburg Cornell seminars, ავსტრია
 •  2002 დიპლომი KB-N 146815 სისხლძარღვთა ქირურგია
 •  2002 დიპლომი KB-N  146815 რადიოლოგია
 •  2008 ჯანდაცვის მართვის მენეჯმენტი- Oxford Policy  Managment  NB080047077107
 •  2011 VASCULAR ULTRASOUND COURSE , Copenghagen, Danish
 •  2012  VASCULAR ULTRASOUND COURSE ,Birmingham, UK   

კვალიფიკაცია:

 • 1992-1995 ინტერვენციული დიაგნ. ინსტიტუტი, თბილისი
 • 1995      მოსკოვი, სამედიცინო აკადემია
 • 1996      ონკოლოგიის სამეცნიერო ინსტიტუტი, , თბილისი
 • 1997      სამედიცინო-დიაგნ- გაერთიანება“ლიგა:
 • 1998      სამედიცინო-ცენტრი „ციტო“
 • 2005 სამედიცინო ცენტრი „ციტო“-ხარისხის მენეჯერი 
 • 2011  ბოხუას სახ. სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი,          

სამეცნიერო და პრაქტიკული ექსპერიმენტი

 • 1994 მოსკოვი, “Role of laser therapy in Complex Treatment of Gastric and duodenal Ulcer Diseases.
 •  1995 Present time : Tbilisi, Medical University Practical  training seminars in Imaging with students.
 •  2007- Oxford Policy managment (OPM )

პუბლიკაციები

 • Markoishvili K., Mosidze, M.,: “Noninvasive diagnosis of renal artery stenos by  ultrasound duplex scanning”, Tbilisi,
 • 1993; 128:1-6p. Berdev P., Simonia M.,Mosidze.M., “Noninvasive characterization of renal artery blood flow”, in “Contemporary Problems of Theoretical And Clinical Medicine”, Tbilisi 1994,  20: 15-23;
 • Markoishvili K.,Mosidze M.,”Color-duplex imaging and Doppler spectrum analysis: capabilities and limitations” in: Moscow, may 1996;62:12-16;

 


გაზიარება
კომენტარები