ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა:  რეპროდუქტოლოგი


განათლება:  

2003  მედიცინის აკადემიური დოქტორი,  რეპროდუქტოლოგია 

2003 სახელმწიფო სერტიფიკატი სპეციალობით რეპროდუქტოლოგია 

2012 სახელმწიფო სერტიფიკატი სპეციალობით მეანობა - გინეკოლოგია

1996-1998  ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, კლინიკური ორდინატორი მეანობა – გინეკოლოგიისა და  რეპროდუქტოლოგიიის  კათედრა

1989-1996 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სპეციალობა: სამკურნალო საქმე. კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი.


სამუშაო გამოცდილება:   

- 2018  კ. მარდალეიშვილის  სამედიცინო ცენტრი, IVF-დეპარტამენტი, რეპროდუქტოლოგი


- 2016- 2018  
სამედიცინო  ცენტრი „ ლანცეტი“,  IVF-დეპარტამენტი, რეპროდუქტოლოგი

-2011- 2016  
ზ. საბახტარაშვილის  რეპროდუქციული კლინიკა, რეპროდუქტოლოგი

- 1998- 2011 
ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/ კ ინსტიტუტი,


საზოგადოებრივი საქმიანობა  და სამეცნიერო  პუბლიკაციები

- 2016 Evaluation of Efficiency of Various Methods of Interruption of Pregnancy in III Trimester”, Journal”Annals of Biomedical research and education”,  2016. Vol. 5.Issue 47 Moscaw

- 2012 Mifepristone for Induction of Labor   and  Termination  oF Pregnancy in The Second Trimester and  of  Late  Pregnancy. -  Recomentation For   Gynecologi, Moscaw

- 2013 Blood antioxidant enzyme activity during physiological and preeclampsia syndrome complicated pregnancy., Journal “Georgian Medical news” 2013 Vol 215 (12-16) Tbilisi

- 2007 “Medical Termination of  Late  Pregnancy”., Journal  “Georgian Medical news”        2007 Vol 2   1 (2-6) Tbilisi

- 2007 “Mifepristone for Induction of Labor”, Journal “Georgian Medical news”, 2005. Vol. 5.Issue 7. Tbilisi

- 2003  “Termination  oF Pregnancy in The Second  Trimester-  with  mifepriston/misoprostol 
Journal “Georgian Medical news”, # 9, Tbilisi 

- 2003 “Evaluation of Efficiency of Various Methods of Interruption of Pregnancy in II Trimester”, Journal”Annals of Biomedical research and education”,  2003. Vol. 3.Issue 4. Moscaw

პუბლიკაციები

20-მდე სამეცნიერო  ნაშრომის ავტორი და თანაავტორი

წევრობა

- საერთაშორისო რეპროდუქტოლოგთა ასოციაციის წევრი

- საქართველოს მეანობა- გინეკოლოგიის წევრი

- საქართველოს საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიიის და კოლპოსკოპიის წევრი.


გაზიარება
კომენტარები