მაკა ჭიპაშვილი

მაკა ჭიპაშვილი

0322 24 32 32; 599 12 32 32
info@zhordaniaclinic.ge
ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა: გენეტიკოსი


განათლება:

1993-1998 - ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტი, ბიოლოგ-გენეტიკოსის, პროფილაქტიკური მედიცინის კვალიფიკაცია, დიპლომი;

1998-2002  ე. ფიფიას სახელობის თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, ზოგადი პროფილის ექიმის კვალიფიკაცია, დიპლომი.


პოსტდიპლომური განათლება და ტრეინინგები:

2016 - საერთაშიროს სემინარი „პრენატალური სკრინინგი“, ბერლინი, გერმანია

2016 - ტრენერთა ტრეინინგი “ახალგაზრდების და მოზარდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის,                         საკომუნიკაციო უნარ- ჩვევების და ჯანსაღი ცხოვრების წესის  ხელშეწყობის საკითხებში”,  EuTEACH სასწავლო კურსი

2015 - „სამედიცინო დაწესებულებებში აივ ინფექცია/შიდსთან ასოცირებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის პრევენცია“

2012 - ადამიანის უფლებები ჯანდაცვაში საერთაშორისო სტანდარტები, ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდი/ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ საქართველოს ჯანდაცვის მართვის ასოციაცია

2012 - Modernizing Undergraduate medical education in EU Eastern Neighboring Area (MUMEENA), European Commission TEMPUS/თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

2012 - Modern Trends in Medical Education, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

2011- Effective interdisciplinary management of pain and associated symptoms in advanced illness course, Open Society Foundations, The Institute for Palliative Medicine at San Diego Hospice, NCC, CPC, თბილისი, საქართველო

2011- Theoretical and Practical Aspects of Systematic Reviews and Health Technology     Assessments National Institute for Health and Clinical Excellence (NHS), თბილისი, საქართველო

2009 - „პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება “, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო  

2009 - ტრეინინგი-”სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების თეორია და პრაქტიკა” , საგანმანათლებლო ინიციატივების ცენტრი,  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო  

2008 - “Promoting Joint Capacity Building Events for NGOs and Youth Organizations to Improve Their Skills”, UNFPA/RHIYC, თბილისი, საქართველო

2006 - Training of trainers course on WHO Orientation Programme “Adolescent Health” for Healthcare Providers,  UNFPA/RHIYC, თბილისი, საქართველო

2006 - კლინიკური ტერატოლოგიის სასწავლო კურსი, პერინატალური მედიცინის სასწავლო ცენტრი, სერტიფიკატი, თბილისი, საქართველო 

2003 - სტაჟირება ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგიაში, რეპროდუქციული ფუნქციის ჩამოყალიბების და კლინიკური გენეტიკის განყოფილება, ი. ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი


სამუშაო გამოცდილება: 

2016-2017 - მოდული „გენეტიკური დიაგნოსტიკის მეთოდები“, სარეზიდენტო პროგრამა „ლაბორატორიული მედიცინა“, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

2012-2013 - ანალიტიკური ჯგუფი, ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი

2010-2013 - კლინიკური კვლევის კოორდინატორი და მკვლევარი (II-III  ფაზის კვლევები შემდეგი მიმართულებით: მედიკამენტოზური აბორტი, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები საშვილოსნოს ყელის სიმსივნე, შაქრიანი დიაბეტი), ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი

2011-2013 - სამედიცინო გენეტიკის მოდულის განმახორციელებელი, სარეზიდენტო პროგრამა “ნევროლოგია”, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2008 წლიდან დღემდე - ასისტენტ-პროფესორი, მედიცინის ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006-2008 - პროექტის კოორდინატორი და ტრენერი, “სამედიცინო პერსონალის ტრეინინგი ახალგაზრდების მიმართ  კეთილგანწყობილი რეოპროდუქციულილ სამსახურების საკითხებში ”GEO/RHIYC/08/02 გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და ევროკავშირის (EU) თანადაფინანსებული პროექტი RHIYC 

2007-2012 - კონსულტანტი, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში, UNFPA/RHIYC 


სამეცნიერო ნაშრომები:

31 სამეცნიერო შრომის, 18 საერთაშორისო კონფერენციის აბსტრაქტის, გაიდლაინის (ოჯახის დაგეგმვა, ძუძუს და საშვილოსნოს ყელის პრევენცია- ოჯახის ექიმებისათვის,  საშვილოსნოდან პათოლოგიური სისხლდენის მართვის გაიდლაინი მოზარდებში) და 1 პროტოკოლის (სქესობრივი განვითარების ანომალიები პაციენტებში ქალური ფენოტიპით) ავტორი.
გაზიარება
კომენტარები