მაკა ჯორბენაძე

მაკა ჯორბენაძე

0322 24 32 32; 599 12 32 32
info@zhordaniaclinic.ge
ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა: ბავშვთა და მოზარდთა რეპროდუქტოლოგი


განათლება:

უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტი“  1991-1997 წელი.

კვალიფიკაცია: სამკურნალო საქმე


სამუშაო გამოცდილება: 

2013 წლიდან დღემდე  თსუ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა „მასაჯისტი“ პროგრამის ხელმძღვანელი;

2005 წლიდან დღემდე თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;


1998 წლიდან  დღემდე ი. ჟორდანიას ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი ექიმი რეპროდუქტოლოგი;


2008 წელი ონლაინი კონსულტანტი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში,   UNFPA/EU, RHIYC;


2007-2008 წელი სუბკოორდინატორი, პროექტი „სამედიცინო პერსონალის ტრეინინგი ახალგაზრდების მიმართ კეთილგანწყობილი რეპროდუქციული  სამსახურების საკითხებში“”GEO/RHIYC/08/02, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და ევროკავშირის (EU) თანადაფინანსებული პროექტი RHIYC;


2006-2008 წელი სუბკოორდინატორი, პროექტი „სამედიცინო პერსონალის ტრეინინგი ახალგაზრდების მიმართ კეთილგანწყობილი რაპროდუქციული  სამსახურების საკითხებში“”GEO/RHIYC/08/02, GEO/RHIYC/07/01 გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და ევროკავშირის (EU) თანადაფინანსებული პროექტი RHIYC.


პედაგოგიური  გამოცდილება:

2013 წლიდან დღემდე  თსუ მოწვეული პროფესორი საგანი: ჯანმრთელობის ხელშეწყობა;

2005 წლიდან დღემდე თსუ მოწვეული პროფესორი მედიცინის ისტორია;

2001 წლიდან დღემდე თსუ მედიცინის ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი: მეანობა-გინეკოლოგია, რეპროდუქტოლოგია;

1999-2003 წლები უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტი“  მოწვეული პროფესორი გენეტიკაში.


სამეცნიერო სტატია:

მოზარდი გოგონების ინფორმირება-განათლება და შეხედულებები რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში. “საქართველოს სამედიცინო მოამბე” 2005, ¹4, (208), გვ. 86-89 (თანაავტ. ჯ. ქრისტესაშვილი ნ. ჩოფიკაშვილი).

Частота и характер клинических проявлений андрогенизации среди девочек-подростков г. Тбилиси. “Georgian edical News” 2005, ¹12(129) сс. 23-26 (соавт. Кристесашвили Дж., Чопикашвили Н.) 

Мeнструальная функция у девочек-подростков проживающих в г. Тбилиси. “Georgian edical News” 2006, ¹1, (130), сс. 37-41 (соавт. Кристесашвили Дж., Чопикашвили Н.)

მოზარდი გოგონების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ქ. თბილისში. I საერთშორისო კონფერენცია “ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა” 6-8 მაისი, 2006წელი. (თანაავტ. ა. ხომასურიძე, ჯ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩოფიკაშვილი)

Mixed chlamidial infection and female infertility, Journal of Reproductive Medicine       

and Endocrinology, #4, volume (7),   446 ,2010.    J. Kristesashvili, N. Japarashvili, M. Chipashvili, M. Jorbenadze

Statistical tendencies of Adolescent Reproductive Health/ Scientific Works, Tbilisi State University Press, 2006

Reproductive Health of Adolescents in Tbilisi/ Journal ,,Demography’’#3-4, 2008

Sexual development  disorders (SDD) in patients with primary amenorrhea,   13 World Congress on Human Reproduction, Venice, Italy, March 5-8, 2009   Kristesashvili J., Chipashvili  M.,  Jorbenadze M.,  Tskhovrebashvili L.

Rare cases of sex development disorders (SDD) in patients with female phenotype, XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, October 4-9, 2009, Cape Town, South Africa, 2009, Kristesashvili J. Chipashvili M. Nadareishvili L. Kopaliani N. Jorbenadze M. Japarashvili N. 

Human rights for better quality of life.  Dzotzenidze, P.,Chikhladze, N.,Jorbenadze, M.,Pitskhelauri, N,  Georgian medical news, 2010.

 

 კონფერენციებზე წარმოდგენილი ნაშრომები:  

2017 წელი ექიმთა საერთაშორისო კომფერენცია მომხსენებელი „გარეთა სასქესო ორგანოების პათოლოგიები ბავშვებში“;

2016 წელი ექიმთა საერთაშორისო კონფერენცია ბაკურიანი მომხსენებელი „რეპროდუქციული დარღვევები მოზარდ გოგონეში“;

2006 თსუ საერთაშირისო კონფერენცია მომხსენებელი  მენსტრუაციული ციკლის დარღვევები მოზარდებში

ამჟამინდელი სამეცნიერო- კვლევითი ინტერესები (კვლევები / პროექტები/გრანტები);

2016 წელი თსუ შიდა საფაკულტეტო საგრანტო  პროექტი „მოზარდი გოგონების რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და ინფორმირება - განათლების დონის შეფასება ქ. თბილისში“ .

 

მიღებული გრანტები:

2016 წელი - თსუ შიდა საფაკულტეტო საგრანტო  პროექტი „მოზარდი გოგონების რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და ინფორმირება განათლების დონის შეფასება ქ. თბილისში“ 

2014-2015 წლები - პროექტის მონაწილე    CPEA-2012/10040 “სადოქტორო პროგრამა საზოგადოებრივი ჯანდაცვა: ნორვეგიული გამოცდილება  სწავლების მესამე ციკლის , University of tromso,  Norway.

2011 – 2014წლები -   MUMEENA 2012, TEMPUS IV ფაკულტეტის განვითარების                პროგრამა, პროექტის მონაწილე

2011 -2013წლები      -      „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და სოციალური სერვისები - განათლებიდან პრაქტიკამდე“ TEMPUS IV, პროექტის მონაწილე

2008 -2009 წლები-    თუნინგის მიდგომები საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში, სასწავლო კურისის „საექთნო საქმე „  შემუშავებაTEMPUS  III, პროექტის მონაწილე. 

 

პროფესიული განვითარება:

2015წელი - ტრენერთა ტრეინინგი “ახალგაზრდების და მოზარდების   სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის,      საკომუნიკაციო უნარ- ჩვევების და ჯანსაღი ცხოვრების წესის  ხელშეწყობის საკითხებში”,  EuTEACH სასწავლო კურსი .

2015წელი - სემედიცინო დაწესებულებებში აივ ინფექცია/შიდსთან ასოცირებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის პრევენცია

2014 წელი -  მნიშვნელოვანი მიღწევები და მომავალის ხედვა სამედიცინო განათლებაში აღმოსავლეთ ევროპაში MUMEENA 

2012წელი, ივნისი - უფლებები ჯანდაცვაში, საერთაშორისო სტანდარტები, ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდი/ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ საქართველოს ჯანდაცვის მართვის ასოციაცია

2012წელი აპრილი - MUMEENA 2012, TEMPUS IV ფაკულტეტის განვითარების პროგრამა, ლიდსის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი, აპრილი, MUMEENA 2012, TEMPUS IV, faculty development Programme ,   University of  leeds, UK, April.

2012 წელი - დიპლომამდელი სამედიცინო განათლების მოდერნიზაცია ევროკავშირის აღმოსავლეთმეზობლების რეგიონში (MUMEEN), ევროკომისია/ტემპუსი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

2012წელი - სემინარების ციკლი თემაზე „ადამიანის უფლებები და სამედიცინო მომსახურება საერთაშორისო სტანდარტები“. სემინარები შემუშავებულია ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდის მიერ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და ჯანდაცვის ხარისხის საქართველოს ასოციაციასთან თანამშრომლობით პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდის პროგრამის „გარდაქმნები რეგიონში Rita“ და ფონდი „განათლება დემოკრატიისათვის“ ფინანსური მხარდაჭერით

2012 წელი - სამედიცინო განათლების თანამედროვე მიდგომები, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011წელი - ტრეინინგი კომუნიკაციების და ბიზნეს ურთიერთობების, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თსუ

2011წელი - "მოკლე კურსი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და ანდროლოგიის  საკითხებში", გაეროს მოსახლეობის ფონდის, GEO/1R/31A 

2011წელი - “პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება”, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011წელი - “სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების თეორია და პრაქტიკა”, საგანმანათლებლო ინიციატივების ცენტრი, თბილისი

2009წელი - ტრეინინგი ექსპერტთათვის  პროექტის  საექთნო საქმე TEMPUS III, ბილბაო, ესპანეთი

2007წელი - ხარისხის უზრუნველყოფა და მართვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში,  ლატვია, რიგის საინჟინრო  ტექნიკური უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა, არასამთავრობო ორგანიზაცია "დანერგვის ხელშემწყობი მართვის თანამედროვე მეთოდები", თბილისი, საქართველო

2006წელი - რეგიონალური ტრეინინგი ტრენერებისათვის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის საორიენტა-ციო პროგრამაში _ `მოზარდების ჯანმრთელობა~ ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებელთათვის, UNFPA/RHIYC თბილისი

2006 წელი - კლინიკური ტერატოლოგიის სასწავლლო კურსი, პერინატალური მედიცინის სასწავლო ცენტრი,  თბილისი, საქართველო 

2006წელი - რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სასწავლო კურსი, UN UNFPA FP, თბილისი, საქართველო

2006წელი - საერთაშორისო კონფერენცია _ `ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა_  პრობლემები და პრიორიტეტები. სკოლა სემინარი _ `მოზარდთა გლობალური მედიცინა~, თბილისი

 

წევრობა:

საქართველოს ექიმთა ასოციაცია წევრი

ახალგაზრდების რეპროდუქციული ასოციაციის „არჯა“ დამფუძნებელი

ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგიისა და რეპროდუქტოლოგიის ასოციაციის თავჯდომარე.

 

გაზიარება
კომენტარები