ნანა ქაჯაია

ნანა ქაჯაია

+995 322 232 232
ინფორმაცია ექიმის შესახებ


სპეციალობაექიმი-რევმატოლოგი


განათლება:


1997-2003 წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;


სამუშაო გამოცდილება:


2008-2016 წწ. - რევმატოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი; ექიმი-რევმატოლოგი

მიღწევები

2004-2007 წწ. - რეზიდენტურა რევმატოლოგიაში;

2007 წ. - სახელმწიფო სერტიფიკატი ნებადართული სპეციალობა რევმატოლოგია.
გაზიარება
კომენტარები