ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობაინ ვიტრო განაყოფიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი


განათლება და აკადემიური კვალიფიკაცია:


- 2016 კავკასიის ბიზნესს სკოლა, ჰოსპიტლის მართვის მენეჯმენტი

- 2006 მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიკოს .ნათიშვილის სახელობის მორფოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

- 2002-2006 მაძიებელი, აკადემიკოს .ნათიშვილის სახელობის მორფოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო;

- 2001 პათოლოგიური ანატომიალიცენზია

- 1999-2001 ექიმი-პათოლოგანატომი კვალიფიკაცია,პათოლოგიური ანატომიის კათედრა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

- 1999 ზოგადი პროფილის ექიმისლიცენზია

- 1993-1999 თბილისის  სამედიცინო აკადემია, სამკურნალო ფაკულტეტი


სამუშაო გამოცდილება: 

- 2018 კ.მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი – ინ ვიტრო განაყოფიერების დეპარტამენტის და ონკოლოპგიური პაციეტნების გამეტების ბანკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი


- 2018 
თბილისის სამედიცინო აკადემია - სრული პროფესორი, პათოლოგიური ანატომიის მიმართულების ხელმძღვანელი

- 2014- დღემდე აკრედიტაციის ცენტრის ექსპერტი, ტექნიკური შემფასებელი: ციტომორფოლოგიის, ჰისტომორფოლოფიის, იმუნოჰისტოქიმიის და ემბრიოლოგიის განხრით

- 2016-2018 სამედიცინო ცენტრი “ლანცეტი” სამედიცინო ტურიზმისა და IVFდეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ჰისტომორფოლოგიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

- 2010-2017 ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი,“ ინ ვიტრო “განყოფილება ექიმი – ემბრიოლოგი

- 2001-2017 ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, ჰისტომორფლოგიისა და  Pap დიაგნოსტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი

- 2001-2008  ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, ექიმი პათოლოგანატომი (ჰისტომორფოლოგიური და ციტომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა)

- 2006-2016-მდე გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროექტის ლექტორი “გინეკოლოგიური პათოლოგია“

- 2003-2009 ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი, უსგ პროგრამა ლექციები თემაზე “საშვილოსნოს  ყელის პათოლოგიების თანამედროვე დიაგნოსტიკური  მეთოდები”

- 2009 თსსუ-ს პათოლოგური ანატომიის მიმართულების ასისტენტ- პროფესორი

- 2008-დღემდე სამედიცინო ცენტრი “იუნონა“, ციტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა (Pპap ტესტი)

- 2006-2016-მდე რადიოლოგიის ინსტიტუტი, ციტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა (Pპap ტესტი)

- 2003-დღემდე სამედიცინო ცენტრი “CITO”, ციტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა (Pპap ტესტი)

- 2001-2017 -მდე ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, ინ ვიტრო განაყოფიერების დეპარტამენტი, ემბრიოლოგი, ჰისტომორფოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი

- 2016-2017-მდე ა.წერეთლის სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტიპათოლოგიური ანატომიის მიმართულება, ემბრიოლოგია

- 2009–2011-მდე  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პათოლოგიური ანატომიის მიმართულება ასისტენტ პროფესორი, ჰისტოპათოლოგი, ციტოპათოლოგი

- 2000-2005-მდე vita სამედიცინო  უნივერსიტეტიპათოლოგიური ანატომიის მიმართულება

- 2002–2006-მდე საერო უნივერსიტეტი „აღმაშენებელი“პათოლოგიური ანატომიის მიმართულება


საერთაშორისო კონგრესები:

- 2017 РАРЧ – Санкт-Петербург, Россия

- 2016 ESHRE  workshop; (embryology, human reproduction)Helsinki,  Finland

- 2015 ESHRE  workshop; (embryology, human reproduction) Istambul, Turkey; workshop vitrification embryos, sperm, testicular and ovary tissue

- 2014 ESHRE workshop; (embryology, human reproduction) London , England; Workshop (IVF, IMSI, ICSI, IVM) PGD biopsy and diagnostic, Telaviv, Israel

- 2013 ISGE Warld congress of gynecological endocrinology Italy

- 2012 IGCS  Regional meeting on gynecologic cancers; New Deihi, India

- 2011 ESGO    congress;  Berlin, Germany

- 2010 ESHRE  workshop (embryology, human reproduction)

- 2010 Workshop (IVF, IMSI, ICSI)  Kiev, Ukraine

- 2010 Workshop (IVF, IMSI, ICSI, IVM) , Mc Gill University, Montreal, Canada

- 2010 XXVI Congress of the International Academy of Pathology, Montreal, Canada

- 2009 FIGO   World Congress, Africa

- 2009 ESGO  Congress, Belgrad

- 2008 5th Caucasian Conference for Laboratory Medicine (Labor Limbach, HEIDELBERG).

- 2007 15th International meeting of European Society of gynaecologycal Oncology(ESGO), Berlin, Germany

- 2006 The European School of Oncology (ESO), Prague, Czech Republic

- 2006 HPV 2010 International  congress, Montreal, Canada

- 2004 Ioannina University Сourses in Pathology (IUCP), Greece

- 2004 School of Cervical Pathology - Colposcopy, Grecotel Corfu Imperial, Greece

პროფესიული ასოციაციების წევრობა

- 2015
 ESGO –ს წევრი

- 2012 ESHRE-ს წევრი

- 2010 საქართველოს ციტოპათოლოგთა და ჰისტოპათოლოგთა ასოციაცია

- 2010 საქართველოს კოლპოსკოპიის ფედერაციის დამფუძნებელი, წევრი

- 2005 საქართველოს რეპროდუქტოლოგთა ასოციაცია

- 2004 საქართველოს კლინიკურ პათოლოგთა საზოგადოება 

21
პუბლიკაცია

- 2015 IVF in oncology/  case report; ESHRE 2015; Finland

- 2014 Colposcopic Diagnosis and Management of Cervical, Vaginal and Vulvar Disease. An Illustrated Atlas. Tbilisi, Georgia. 2014

- 2012  New approaches in the pathogenic mechanisms of endometrial and/or endocervical hyperplastic processes  Gynecological Endocrinology 2012; official publication of FIGO; Italia

- 2011 Insulin –like grows factors effect in Progress of cervical precancer lesion. Abstract presented at the 17 international meeting of the European society of gynecological Oncology; International  journal of gynecologycal  cancer ; Vol 21 Suppl 3, October 2011 Madrid, Spain

- 2011 IGCS 2011 (International Gynecologic Cancer Society)Regional Meeting on Gynecologic Cancers,  New Delhi, India, Results of vaccination by “Gardasil” after lazer vaporization and conisation in reproductive age patients with HSIL (open controlled trial) N. Museridze, J Kristesashvili, L.Nadareishvili, M Goglidze. book of abstracts (april 2011 )

- 2010 IFFS 2010, 20th World Congress on Fertility and Sterility ,Prevention of HPV  innfection with vacctination after lazer vaporization and conisation in reproductive age patients with HSIL (open controlled study). N. Museridze A. Khomassuridze. (book of abstracts)

- 2010 HPV 2010, Montreal, Kanada, Prevention of  HPV reinfection by vacctination after lazer vaporization in reproductive age patients with HSIL  A. Khomassuridze, N. museridze, M. Jugeli (book of abstracts)

- 2009 FIGO 2009. Immunohistochemical Characterization in using of   Rigevidon, Marvelon and    Excluton    N.  Museridze1, J. Kristesashvili1, O. Khardzeishvili2, M. Jugeli2, B. Tkeshelashvili3, M. Jangidze1, L.Zakaraia2 (book of abstracts)

- 2009  ESGO 2009,  Prevention of HPV reinfection by “Gardasill” after laser vaporisation and conisation in patients with HSIL.  N. Museridze, M.Jugeli , O. Khardzeishvili ,  B., M. Jangavadze (book of abstracts)

- 2008 M. Jugeli, B.tkeshelashvili, Pr.Todua, N.museridze, L.Jangidze, L. Zaqaraia Colpocervicoscopy and   Cytomorphology characteristics of oral contracepcion. Book of abstracts presented at the 13 th World Congress of Gynecoogical Endocrinology, Florence, February 28-March 2, 2008

- 2007 G.M. Burkadze 1, G.A. Turashvili 1, Z.R. Avaliani 1, N.G. MUSERIDZE 1, M.Z. Gudadze 1 EXPRESSION OF HER-2/NEU AND E-CADHERIN IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE UTERINE CERVIX, 15 th international meeting, Berlin, Germany

- 2007 Джангидзе М.Г.,ДжугелиМ.К. Мусеридзе Н.Г. ЗакараяЛ.К.  Состояние гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы у молодых нерожавших женщин с эктопией шейки матки, применяющих гормональную контрацепцию GeorgianMedicalNewsN10(151)  2007:27-31

- 2007 ДжангидзеМ.Г.,ДжугелиМ.К. МусеридзеН.Г. ЗакараяЛ.К. Гормональная контрпцепция и патология шейки матки . Georgian Medical News N4 (145)  2007:21-25

- 2006  Джангидзе М.Г. Мусеридзе Н.Г. Закарая Л.К Эктопия шейки матки и гормональная контрацепция. Georgian Medical News. 2006 Dec12 (141):21-26

- 2006 Museridze NG, Turashvili GA, Burkadze GM. The immunohistochemical characteristics of cervical glandular intraepithelial neoplasias book of abstractsXXVI Congress of the International Academy of Pathology, Montreal, Canada

- 2005 Маисурадзе Н.З. Топурия М. Дж, Мусеридзе Н.Г.Корреляционные особенности CIN  и AGUS при повреждении шейки матки папилломавирусом, ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა #5(24)2005, 36-38

- 2005 Мусеридзе Н.Г., Турашвили Г.А., Буркадзе Г.М. Иммуногистохимические особенности при различной степени железистой интраэпителиальной неоплазии шейки матки GeorgianMedicalNews. 2005 10 (127):77-81

- 2005 Маисурадзе Н.З., Мусеридзе Н.Г, Топурия М. Саникидзе Т.В.Окислительные процессы   в  слизтой   ткани влагалища    и шейки матки при  папилломавирцсной  инцукдии GeorgianMedicalNews” 2005 №3. 30- 32

- 2005 Мусеридзе Н.Г., БуркадзеГ.М.    Маисурадзе Н.З., Гистологические и морфологические особенности при разной степени железистой интраэпителиальной неоплазии шейки матки GeorgianMedicalNews” 2005 №5 (122). 14-17

- 2005 Мусеридзе Н.Г., БуркадзеГ.М. Определение цитоморфологических критериев для  дифферен-циальной  диагностики разной степени атипии железистых клеток  эндоцер¬вик¬са GeorgianMedicalNews” 2005 №2 (119)24-27

- 2005  გ. ბურკაძე , ნ. მაისურაძე, ნ. მუსერიძე, გ. ტურაშვილი. Kკოილოციტების დიფერენციალური დიაგნოსტიკა საშვილოსნოს ყელის ციტოლოგიურ მასალაში, პაპანიკოლაუს მეთოდით შეღებილ პრეპარატებში; ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა 2005 #2 (21) 17-20

- 2003 Маисурадзе Н.З., Мусеридзе Н.Г., ДжугелиМ.К. Coвременные методы диагностики и лечения папилломавирусной инфекции, ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2003#3-4(13-14)131-136

- 2002 გ. ბურკაძე, გ. ტურაშვილი, ნ. მუსერიძე, ნ. ჩალაური, რ. ცანავა ადამიანის პაპილომავირუსით გამოწვეული ცერვიქსის პათოლოგიების ციტოლოგიური დიფერენციულ-დიაგნოსტიკური ალგორითმისაქართველოს ონკოლოგია#1 2002: 50-54

- 2001 Burkadze G., Tsanava R., Museridze N., Turashvili G. Peculiarities of hormon-dependency of cervical infections. Collection of Scientific Works of TSMU 37:67-69, 2001გაზიარება
კომენტარები