ნინო ტაბიძე

ნინო ტაბიძე

ინფორმაცია არ არის
ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა: რადიოლოგი


სამუშაო გამოცდილება:

რადიოლოგიური პრაქტიკის დასაწყისი - 2006 წ.


ასოციაციების წევრობა:

ევროპის რადიოლოგთა ასოციაციის (ESOR) წევრი


გაზიარება
კომენტარები