ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა: კარდიოლოგია


განათლება:

1993-2000- სამკურნალო ფაკულტეტის ზოგადი პროფილის ექიმის სრული კურსი , თსსუ- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;

2002-2005-რეზიდენტურის სრული კურსი სპეციალობით კარდიოლოგია,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია;

2007-2011 წ. - დოქტურანტურის კურსი მედიცინის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად , თსუ- ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვალიფიკაცია:

 • PhD მედიცინა
 • სუბ-სპეციალიზაცია ექოკარდიოგრაფიაში
 • კარდიოლოგი


სამუშაო გამიცდილება:

2004 - ზოგადი პროფილის ექიმი, სასწრაფო სამედიცინო სამსახური ‘’009’’;

2004-2006 წწ. - ზოგადი პროფილის ექიმი, IMSS- International Medical Support Services, თბილისი;

2006-2007 წწ. –fellow in cardiology, Krankenhaus der Barmherzigen SCHWESTERN linz, Austria, Department of  Internal Medicine II-Cardiology;

2007 – 2011წწ. - შპს  ‘’ადაპტი’’ ანგიოკარდიოლოგიური კლინიკა;

2007 – 2013წწ. - სამედიცინო ცენტრი ‘’ ციტო’’;

2011 წლიდან -  დღემდე -  ნ. ბოხუას სახელობის სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი- კარდიოლოგი.


საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობა

 • Fellow of European society of cardiology

 

 

კლინიკური კვლევები

 • 15 საერთაშორისო მულტიცენტრული კლინიკური კვლევის თანამკვლევარი 

პუბლიკაციები

 •   Atypical ECG presentation in a patient with tako-tsubo cardiomyopathy , Kardiol Pol 2011, 69: 281-2
 •  Tako-tsubo cardiomyopathy and chronic comorbidities  (comments), Annals of Internal Medicine, 2010 (published online on July 11)
 •   Diagnostic value of conventional precatheterization ECG in differentiation of STEMI  and Tako-Tsubo cardiomyopathy (abstract)
 •   European Heart Journal (suppl), 2010, 12: F118: P478
 •   Incidence, clinical characteristics and outcome of patients with tako tsubo syndrome   (abstract) ,  European Heart Journal, 2009:  30, 545
 • Heart rhythm abnormalities in middle-aged veteran elite athletes,    Georgian Med News. 2008; 6 (159):31-4.
 • Exercise induced QT dispersion changes in middle-aged veteran elite athletes. Georgian Med News. 2008;4 (157):53-5.

 

 

 გაზიარება
კომენტარები