თამთა ცაავა

თამთა ცაავა

+995 322 232 232
ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა: რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი

განათლება:  

2012წ. - სახელმწიფო   სამედიცინო   უნივერსიტეტის  დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა   და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის რეზიდენტურის შემოკლებული კურსი მეან-გინეკოლოგის სპეციალობით;

2005–2010წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა   და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის რეზიდენტურა რეპროდუქტოლოგის სპეციალობით;

1999-2004წწ. -   თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის     სამკურნალო ფაკულტეტი (ზოგადი პროფილის ექიმი).

სამუშაო გამოცდილება:

2016 წლიდან-დღემდე - კლინიკა "ინოვა ინვიტრო"-რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი;

2010 -2016წწ. –  ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკა –რეპროდუქტოლოგი, გინეკოლოგი;

2007–2010წწ. -  ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდქციის ს/ კ  ინსტიტუტი–რეზიდენტი;

2006–2007წწ.  - ვ. ივერიელის სახ. ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგიის, დიაბეტოლოგიის  ცენტრი –რეზიდენტი;

2005–2006წწ. – მ.  შარაშიძის სახ. კლინიკა –   რეზიდენტი.

მიღწევები:

2016წ. -  მედიკოსთატრადიციული 39-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია “თანამედროვე კლინიკური მედიცინა. მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები” - ესთეტიური  ენდოკრინოლოგია , მომხსენებელი

2015წ.  -მედიკოსთა საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია “თანამედროვე კლინიკური მედიცინა. გვიანი  ასაკის  რეპროდუქცია ( 51 წლის  ქალის  წარმატებული კლინიკური  შემთხვევა)– მომხსენებელი

2015წ. - საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია  ენდომეტრიუმის  პრობლემები  და  იმპლანტაცია – მომხსენებელი

2014წ. - საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია  IV პოლიპროფილურ გაერთიანებულ სამედიცინო კონფერენცია ბაკურიანი მიკოპლაზმა,  ურეაპლაზმა -მომხსენებელი

2013 წლიდან ევროპის რეპროდუქტოლოგთა და ემბრიოლოგთა საზოგადოების (ESHRE) წევრი;

2013-მედიკოსთა 33-ე სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა- კონფერენცია ART - დამხმარე -რეპროდუქციული ტექნოლოგიები უნაყოფობის სამკურნალოდ – მომხსენებელი

2012 გამოცემული პრაქტიკული  სახელმძღვანელოს – "მენსტრუაციიწინა  სინდრომი" თანაავტორი;

2012 წელს გამოცემული პრაქტიკული სახემძღვანელოს-"კლიმაქტერული სინდრომი"-ს თანაავტორი;

2012 წლიდან საქართველოს გინეკოლოგ-ენდოკრინოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი  დამფუძნებელი.

2011წ. მედიკოსთა XXX საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია: ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის   სემინარი  – კლიმაქტერული სინდრომის მკურნალობის თანამედროვე ხედვა – მომხსენებელი

2011წ. -  გინეკოლოგიური  ენდოკრინოლოგიის  და  ენდოსკოპიური  ქირურგიის  აქტუალური საკითხები – მომხსენებელი

2011წ. - მედიკოსთა XXIX საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია : ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის   სემინარი –  კლიმაქტერული სინდრომი და მისი მკურნალობის თანამედროვე ხედვა  – მომხსენებელი

2008წ. - ფარმაცევტული კომპანია shering-ის კონფერენცია – კლიმაქტერული  სინდრომი – მომხსენებელი


გაზიარება
კომენტარები