ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა: ექიმი-ენდოკრინოლოგი

მედიცინის აკადემიური  დოქტორიგანათლება და კვალიფიკაცია:


- 2008-2011 თსსუ_დოქტორანტი

- 2001 სპეციალობა-ენდოკრინოლოგია

- 1994 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი_სამკურნალო საქმე


სამუშაო გამოცდილება: 

- 2012-დან დღემდე -კონსტანტინე  მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი- ექიმი-ენდოკრინოლოგი, მედ.აკად. დოქტორი


- 2009-2012 ეროვნული სკრინინგ ცენტრი-ექიმი ენდოკრინოლოგი                        

- 2005-2011
 ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი_ექიმი ენდოკრინოლოგი

-1994-2005
 ვ.ივერიელის სახ. ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი_ექიმი ენდოკრინოლოგისაზოგადოებრივი აქტივობა

- 2003-2016
 მრავალი საერთაშორისო კონფერენციის და კონგრესის მონაწილე ენდოკრინოლოგიის, ნეორო-ენდოკრინოლოგიის და ონკოლოგიის დარგში

ასოციაციის წევრობა

- American Association of Clinical Endocrinology
- European Thyroid Association
- European Association for the study of Diabetes

აკადემიური ხარისხი

-2012 
მედიცინის აკადემიური დოქტორის ხარისხი

 


გაზიარება
კომენტარები