თეიმურაზ გურჯიძე

თეიმურაზ გურჯიძე

ინფორმაცია არ არის
551 940 280
dr_gurjidze@mail.ru
ინფორმაცია ექიმის შესახებ

 განათლება  - პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგი

ასპირანტურა:

რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერი კვლევითი ცენტრი – მოსკოვი, რუსეთი. აღდგენითი მიკროქირურგიის განყოფილება, პლასტიკური და ყბა-სახის ქირურგიის განყოფილება (12/2007წ. – 10/2010წ.)

ორდინატურა:

რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერი კვლევითი ცენტრი – მოსკოვი, რუსეთი. პლასტიკური და რეკონსტრუკციული მიკროქირურუგიის განყოფილება, აღდგენითი მიკროქირურგიის განყოფილება. (11/2005წ. – 11/2007წ.)

სამედიცინო სკოლა:

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი – თბილისი, საქართველო. სამხედრო-სამედიცინო ფაკულტეტი. (09/1999-07/2005)


სამეცნიერო ხარისხი და დისერტაცია:

2010წ - Результаты лечения пациентов смягкотканными дефектами дистальных отдело вконечностей свободными микрохирургическими аутотрансплантатами / რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერი კვლევითი ცენტრი აღდგენითი მიკროქირურგიის განყოფილება. აკადემიური დოქტორი მედიცინაში.

 

პროფესიული განათლება:

შპს „ავერსის კლინიკა“ – 05/2011 - დღემდე

პლასტიკური და რეკონსტრუქციურლი ქირურგი, მტევნის ქირურგი.

გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი - სისხლძარღვთა ქირურგიისა და გადაუდებელი მიკროქირურგიის განყოფილება - 06/2012წ. - დღემდე

პლასტიკური და რეკონსტრუქციურლი ქირურგი, მტევნის ქირურგი.

პლასტიკური ქირურგიის ინსტიტუტი (მოსკოვი 01/2010 – 07/2010წ)

სტატუსიპლასტიკურიქირურგი  


კლინიკური ინტერესები:

მტევნის ქირურგია, მიკროქირურგია

თავისუფალი აუტუტრანსტლანტატების გადანერგვა

კიდურების რეკონსტრუქციული მიკროქირურგია

მწვავე დამწვრობითი დაზიანების ქირურგია

დამწვრობის შემდგომი დაზიანებების ქირურგია

პლასტიკა ადგილობრივი ლოსკუტებით

სახის კოსმეტიკური ქირურუგია

რინოსეპტოპლასტიკა

აბდომინოპლასტიკა

ლიპოსაკცია

ძუძუს პლასტიკა

ლიპოფილინგი

მინიინვაზიური სახის ქირურგია «APTOS – ის» მეთოდით


ექსპერიმენტი:

რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერი კვლევითი ცენტრი ქირურგიული ექსპერიმენტების განყოფილება (02/2006 – 03/2010წწ.)

ქალაქ მოსკოვის #2 მორგი (02/2006 – 03/2010წწ.) ქირურგიული ტექნიკის დახვეწა.


ტრენინგ კურსები:

ჩელმსფორდის საუნივერსიტეტო კლინიკა, პლასტიკური რეკონსტრუქციული ქირურგიის განყოფილება - 09-10.2015წ.

მაგდებურგის საუნივერსიტეტო კლინიკა, პლასტიკური რეკონსტრუქციული და მტევნის ქირურგიის განყოფილება   - პრაქტიკული კურსი - გერმანია, მაგდებურგი 03-07/03/2014წ

პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეცხრე ინტენსიური კურსი – სახის და სარძევე ჯირკვლების ლიგატურული ქირურგია. სახის და სარძევე ჯირკვლების ინვოლუციური ცვლილებების ქირურგია – მოსკოვი, რუსეთი 17–18/05/2006წ.

პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეათე ინტენსიური კურსი – ლიპოსაქცია, ლიპოფილინგი – მოსკოვი, რუსეთი 07–08/02/2007წ.

პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეთერტმეტე ინტენსიური კურსი – გამაახალგაზრდავებელი ოპერაციები სახეზე და კისერზე. სარძევე ჯირკვლების ენდოპროტეზირება. ერთმომენტიანი მასტოპექსია და ენდოპროტეზირება. კაფსულარული კონტრაქტურა – მოსკოვი, რუსეთი 21–22/06/2007წ.

პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეთორმეტე ინტენსიური კურსი – ლიპოფილინგი, ლიპოშიფტინგი, შ–ლიფტინგი, მინი ლიფტინგი, სახის შუა ზონის – მოსკოვი, რუსეთი 14–15/05/2008წ.

მცირეინვაზიური “APთOშ” მეთოდების ინტენსიური კურსი – მოსკოვი, რუსეთი 16/05/2008წ.

პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეცამეტე ინტენსიური კურსი – სარძევე ჯირკვლების ენდოპროტეზირება, მასტოპექსია, რედუქციული მამოპლასტიკა. სარძევე ჯირკვლების რეკონსტრუქცია (ექსპანდერები, იმპლანტები, ქსოვილოვანი ლოსკუტები). გაცხიმოვნების კომპლექსური მკურნალობა, აბდომინოპლასტიკა, ბოდილიფთინგი, ბაძაყების რბილი ქსოვილების დაჭიმვა, ბრახიოპლასტიკა – მოსკოვი, რუსეთი 11–12/02/2009წ.

ჰაჯეტეპეს უნივერსიტეტის კლინიკა, პლასტიკური ქირურგიის განყოფილება - ანკარა, თურქეთი (08/2002 – 09/2002წ და 08/2003 – 09/2003წ)

პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეთოთხმეტე ინტენსიური კურსი – სარძევე ჯირკვლების რეკონსტრუქცია – მოსკოვი, რუსეთი 11–12/02/2010წ.

“ესკულაპ აცადემია” მიკროქირურგია თეორია და პრაკტიკა – მოსკოვი, რუსეთი 13–14/02/2010წ.

ჰაჯეტეპეს უნივერსიტეტის კლინიკა, პლასტიკური ქირურგიის განყოფილება - ანკარა, თურქეთი (08/2002 – 09/2002წ და 08/2003 – 09/2003წ)კონფერენციები:

IV პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია - ბაკურიანი, საქართველო.  14 – 23.02/2014 

თბილისის I, II, და IV საერთასშორისო კონგრესები პლასტიკურ, ესთეტიკურ ქირურგიასა და კოსმეტოლოგიაში მესამე საერთასშორისო პლასტიკური ქირურგიის კონგრესი სომხეთში – თბილისი, საქართველო 08–10/07/2010წ, 06-08/07/2007, 04-05/07/2008.

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება, ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია (EMSA-Georgia) – თბილისი, საქართველო (06/2003, 06/2005) 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები:

Использование реваскуляризируемых микрохирургических аутотрансплантатов в лечении больных с мягкоткаными дефектами дистальных отделов конечностей. II международный конгресс пластический, реконструктивной, эстетической хирургии и косметологии. Авторы: Е.И. Трофимов, Т.Ю. Гурджидзе, Д.М. Саратовцев – 2008 год.

Опыт микрохирургической аутотрансплантации при закрытый обширных дефектов и деформации грудной клетки. II международный конгресс пластический, реконструктивной, эстетической хирургии и косметологии. Тбилиси, Грузия. Авторы: Е.И. Трофимов, А.А. Алиев, Т.Ю. Гурджидзе – 2008 год.

Использование аутотрансплантатов с осевым кровообращением в реконструкции молочных желез. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической микрохирургии. «Приложение». Авторы: Е.И. Трофимов, А.А. Алиев, Т.Ю. Гурджидзе – 2008 год.  

4.     Закрытие мягкотканных дефектов дистальных отделов конечностей свободными микрохирургическими аутотрансплантатами. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической микрохирургии. «Приложение». Авторы: Е.И. Трофимов, Т.Ю. Гурджидзе, Д.М. Саратовцев, А.А. Алиев – 2008 год.

Применение микрохиругических ауто трансплантатов в лечении больных с обширными мягкотканными дефектами дистальных отделов верхних конечностей. Международный конгресс по Пластической и Реконструктивной,  Эстетической хирургии – Ереван. Медицинский вестник «Эребуни» № 3(39). Авторы: Т.Ю. Гурджидзе, Г.Р. Мехтиханова,  А.И. Христенко –2009.

Устранение дефектов мягких тканей голени с тампонадой остеомиелитической полости свободным реваскуляризированным комбинированным аутотрансплантатом. Хирург. Научно-практический журнал 12/2009.  Авторы: Н.О. Миланов, А.С. Зелянин, Е.И. Трофимов, С.А. Леонов, В.В. Филиппов, П.Е. Елдзаров, Н.А. Суворов. Т.Ю. Гурджидзе – 2009 год.

Устранение мягкотканных дефектов и рубцовых деформаций дистальных отделов конечностей свободными микрохирургическими аутотрансплантатами. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической микрохирургии – № 2. Авторы: Е.И. Трофимов, Т.Ю. Гурджидзе, Н.А. Суворов, Г.Р. Мехтиханова – 2010 год

Результаты лечения пациентов с мягкотканными дефектами кисти и области лучезапястного сустава свободными микрохирургическими аутотрансплантатами. IV международный конгресс по пластический, реконструктивной, эстетической хирургии и дерматокосметологии, III конгресс пластических хирургов Армении. Авторы: Е.И. Трофимов, Т.Ю. Гурджидзе, Г.Р. Мехтиханова – 2010 год.10. ენდოთელინმარელაქსილირებელი სისტემის და ბარორეფლექსის ფუნქციის ფარმაკოლოგიური ანალიზი ემოციური სტრესის დროს ნორმო და ჰიპერტენზირებულ ვირთაგვებში _ ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციის (EMSA) ეგიდით მიმდინარე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების LXVIII სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა მასალები, ავტორები: გ. გორგასლიძე, თ. გურჯიძე, ნ. ონაშვილი _ 2005;

  • Микрохирургическая  аутотрансплантация тканей в закрытии дефектов покровных тканей кисти. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической микрохирургии – № 4. Авторы: Е.И. Трофимов, Г.Р. Мехтиханова, Т.Ю. Гурджидзе – 2010 год. (сдана в печати).


11. ნოციცეპტურ იმპულსაციასა და სისხლის მიმოწცევის ბარორეფლექტორულ რეგულაციაზე კლონიდინის ქრონოფარმაკოლოგიური მოქმედების ექსპერიმენტული ანალიზი _ ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციის (EMSA) ეგიდით მიმდინარე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების LXVI სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა მასალები; ავტორები: ნ. ონაშვილი, თ. გურჯიძე, ი. ბეგაშვილი _ 2003 წელი;

12. ბატალიონის სამედიცინო უზრუნველყოფის ორგანიზაცია NATO-ს ქვეყნებში, საქართველოში, რუსეთსა და ყოფილ საბჭოთა კავშირში (ლიტერატურული მიმოხილვა) _ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამხედრო-სამედიცინო ფაკულტეტის ინტერნეტ საიტი, ავტორები: თ. გურჯიძე, ნ. ონაშვილი _ 2002 წელი;


გაზიარება
კომენტარები