თეიმურაზ ქემოკლიძე

თეიმურაზ ქემოკლიძე

+995 32 2430100
ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა ქირურგი, ონკოლოგი, ტრანსპლანტოლოგი


სამუშაო გამოცდილება:

- 2014-დან კ. მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი, ქირურგი

- 2014-2015 კლინიკა ,,,ლანცეტი“ -  ტრანსპლანტოლოგი

- 2013-2015 ღუდუშაურის ეროვნული სამედიცინი ცენტრი,  ქირურგი,

- 2013 ანკარა, ბაშკენტის უნივერსიტეტი, ფელოუშიპი ღვიძლის გადანერგვაში

- 2012-2013 კლინიკა ,,მედულა” - ქირურგი.

- 1995-2012 ა. ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის აბდომინური განყოფილება – ქირურგი

ღვიძლის გადანერგვის სასწავლო კურსები

- 2010 ესენი, გერმანია

- 2011 სტამბული, თურქეთი

- 2008 ფელოუშიპი ღვიძლის გადანერგვაში - ანკარა, ბაშკენტის უნივერსიტეტი

- 1991-1995 თბილისის პირველი კლინიკური საავადმყოფოს II ქირურგიული განყოფილების ქირურგი

სერტიფიკატები

- 2013 ღვიძლის გადანერგვა თურქეთში - პროფესორ თომას სტარზლის საპატივცემულო საერთაშორისო კონგრესი, ანკარა. მონაწილეობის სერტიფიკატები

- 2011 ქირურგების, გასტროინტენსტინალისტების და ონკოლოგების საერთაშორისო ასოციაციის (IASGO) კონგრესში (ტოკიო) და სასწავლო კურსებში მონაწილების სერტიფიკატები (2010-ესენი, გერმანია, 2011- სტამბული, თურქეთი)

- 2010 მოშე შაინის მონოგრაფიის ,,საღი აზრი გადაუდებელ აბდომინურ ქირურგიაში" ქართულად თარგმნის ლიცენზია

- 2010 IASGO-ს წევრის დიპლომი

- 2008 ღვიძლის გადანერგვაში ფელოუშიპის გავლის სერტიფიკატი

- 2007 ქირურგთა საერთაშორისო კონგრესის (ICS) კონფერენციის მონაწილე, ანტალია, თურქეთი

- 2006 ქირურგთა საერთაშორისო კოლეჯის წევრი

- 2003 მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი, თბილისი

- 1997 ქირურგი-ონკოლოგის დიპლომი, თბილისი

- 1991 სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომი (წარჩინებით), თბილისი


პუბლიკაციები და ნაშრომები:

- ღვიძლის გადანერგავა რეალობა საქართველოსთვის; მოხსენება, მედეა 2014, თბილისი

- მოშე შაინის მონოგრაფია ,,საღი აზრი გადაუდებელ აბდომინურ ქირურგიაში", მესამე გამოცემის (2010) ქართული გამოცემის მთარგმნელი და მთავარი რედაქტორი, 1914, ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა

- ,,ონკოლოგია", სახელმძღვანელო რ. ღვამიჩავას და მ. შავდიას რედაქციით, თბილისი, 2010, თანაავტორი;
- რეტროპერიტონული სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობის ძირითადი პრინციპები, მოხსენება IAშGO-ს კონგრესზე, ტოკიო, იაპონია, 2011 წ.

- არსებობს თუ არა ჰეპატოცელულური კარცინომის არაქირურგიული მკურნალობის წარმატებული შემთხვევა? თანაავტორი გ. მენთეშაშვილი. IASGO-ს კონგრესის შრომათა კრებული, პეკინი, 2009წ.

- რეტროპერიტონული ორგანოსგარეშე სიმსივნეების რეციდივირების განმსაზღვრელი ფაქტორები(ქირურგთა საერთაშორისო კონგრესის კონფერენციის შრომათა კრებული, ანტალია, 2007წ.)

- რეტროპერიტონული ორგანოსგარეშე სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობის ძირითადი ასპექტები, დისერტაცია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - 2003წ

- რეტროპერიტონული ორგანოსგარეშე სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობის შორეული შედეგები, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტ. XXXVIII, გვ.154-158, თბილისი 2002 წ.

- კომპიუტერული და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის როლი მცირე მენჯის რეტროპერიტონული სიმსივნეების დიაგნოსტიკაში, რადიოლოგიისა და რენტგენოლოგიის ჟურნალი #4, თბილისი, თანაავტორები: გ. მენთეშაშვილი, დ. ჭანტურია - 2002წ.

- რეტროპერიტონული ორგანოსგარეშე სიმსივნეების ოპერაბელობისა და რეზექტაბელობის გაუმჯობესების გზები, ქართული ონკოლოგიის ჟურნალი #2, თბილისი, თანაავტორები: ა. ცალუღელაშვილი, გ. მენთეშაშვილი - 2001წ.

- მცირე მენჯის რეტროპერიტონული სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობის გაუმჯობესების გზები, ამიერკავკასიის ქვეყნების კონგრესი, თბილისი - 1998წ.


საქმიანობა:

ოპერაციები აბდომინურ ქირურგიასა და ტრანსპლანტოლოგიაში, ონკოლოგიის რეზიდენტურის კურსის ლოკალური ხელმძღვანელი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, ქირურგიული კურსის პედაგოგი სამედიცინო ინსტიტუტში "აიეტი" და ივანე ჯავახიშვლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

 

 


გაზიარება
კომენტარები