თეონა აზანიშვილი

თეონა აზანიშვილი

+995 32 2430100
ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა ექიმი პათომორფოლოგი


განათლება:

 - 2014-2017 „ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"- ექიმი პათომორფოლოგი


 - 2014 "Carl-Thiem-Klinikum - ექიმი პათომორფოლოგი (სტაჟორი)
                                                                        
 - 2010-2011 „ქართულ-გერმანული ონკოლოგიური კლინიკა" - ექიმი პათომორფოლოგი

 - 2005-2009 ბლოხინის სახელობის რუსეთის სამეცნიერო ონკოლოგიური ცენტრის პათოლოგიური ანტომიის განყოფილების სტაჟორისამუშაო გამოცდილება: 


 - 2014-2017 „ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"- ექიმი პათომორფოლოგი

 - 2014 "Carl-Thiem-Klinikum - ექიმი პათომორფოლოგი (სტაჟორი)

  - 2011-2014 „უჯრედული ტექნოლოგიების და თერაპიის ცენტრი" - ექიმი პათომორფოლოგი

 - 2010-2011 „ქართულ-გერმანული ონკოლოგიური კლინიკა" - ექიმი პათომორფოლოგი

 - 2005-2009 ბლოხინის სახელობის რუსეთის სამეცნიერო ონკოლოგიური ცენტრის პათოლოგიური ანატომიის განყოფილების სტაჟორი


ტრენინგები, კურსები

  - 2014-2017 „ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"- ექიმი პათომორფოლოგი

  - 2014 "Carl-Thiem-Klinikum - ექიმი პათომორფოლოგი (სტაჟორი)

  - 2011-2014 „უჯრედული ტექნოლოგიების და თერაპიის ცენტრი" - ექიმი პათომორფოლოგი

  - 2010-2011 „ქართულ-გერმანული ონკოლოგიური კლინიკა" - ექიმი პათომორფოლოგი

  - 2005-2009 ბლოხინის სახელობის რუსეთის სამეცნიერო ონკოლოგიური ცენტრის პათოლოგიური ანტომიის განყოფილების სტაჟორი

გაზიარება
კომენტარები