ვახტანგ ყიფიანი

ვახტანგ ყიფიანი

+995 322 51 70 08; (+995 595) 76 03 16
vato.kipiani@gmail.com
ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა: ენდოვასკულარული ქირურგი

მედიცინის აკადემიური დოქტორიენდოვასკულარული ქირურგიის და კათეტერიზაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელიგანათლება:

  • 1995-2002    ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი. სამკურნალო საქმე-ზოგადი პროფილის ექიმი. (დიპლომი A#12809) თბილისი, საქართველო.
  • 2002-2004    კლინიკური ორდინატურა რუსეთის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ვ. ბაკულევის სახელობის გულ-სისხლძარღვთა ქირურგიის ცენტრში. მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია.
  • 2004-2007     კლინიკური რეზიდენტურა რუსეთის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ვ. ბაკულევის სახელობის გულ-სისხლძარღვთა ქირურგიის ცენტრში. გულისა და სისხლძეარღვების რენდგენო ქირურგიული და ენდოვასკულარური კვლევისა და მკურნალობის განყოფილება, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია.
  • 2007    სახელმწიფო სერთიფიკატი სისხლძარღვთა ქირურგიაში
  • 2008   სახელმწიფო სერთიფიკატი კარდიო ქირურგიაში, მედიცინის აკადემიური დოქტორის დიპლომი № 000028, თემა:  “აორტის კოარქტაციისა და რეკოარქტაციის სტენტირება
  • 2010    წმინდა ნიკოლასის გულ-სისხლძარღვთა ცენტრი პერიფერიული სისხლძარღვების ენდოვასკულარური მკურნალობა”, კურსსზე დასწრება, ბელგია
  • 2011    კომპანია “ჩორდის” “პერიფერიული არტერიების ენდოვასკულარური მკურნალობა ” კურსსზე დასწრება, კიევი, უკრაინა.


სამუშაო გამოცდილება:   

  • 2002-2007    რუსეთის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ვ. ბაკულევის სახელობის გულ-სისხლძარღვთა ქირურგიის ცენტრში. მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია.
  • 2007- 2011     აკად. ნ. ყიფშიძისს სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა. კრიტიკული კარდიოლოგიისა და პერიოპერაციული მართვის დეპარტამენტი, ინტერვენციული კარდიოლოგიის სექცია. ინტერვენციული – ექიმი.    
  • 2011- დღემდე       აკად. ნ. ბოხუას სახ. სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი. ენდოვასკულარური ქიირურგიის და კათეტერიზაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ინტერვენციული კარდიოლოგი, ენდოვასკულარურიქირურგი/სისხლძარღვთა ქირურგი.     


 

 


გაზიარება
კომენტარები