ინფორმაცია ექიმის შესახებ

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

პროფესორი

დაბადების თარიღი: 24.05.1960წ.

განათლება და აკადემიური საქმიანობა:

1997 წელი - თბილისის 24-ე საშუალო სკოლა დაამთავრა ოქროს მედალზე;

1978-1984 წლები - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი;
1979-1982 წლები - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი;
1984-1986 წლები - თსსუ პათოლოგიური ანატომიის კათედრა - კლინიკური ორდინატურა;
1998 წელი - მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი;
2000 წელი - თსსუ პათოლოგიური ანატომიის კათედრა, დოცენტი;
2003 წელი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი;
2007-2010 წლები - აიბი ევროკავკასიური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;
2011წლიდან დღემდე - საქართველოს უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;
2014-2016 წლები - თბილისის სამედიცინო აკადემია, მოწვეული პროფესორი;
2017 წლიდან დღემდე - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული პროფესორი.

სამუშაო გამოცდილება:   

1977 წელი - თბილისის 1-ლი სამშობიარო სახლის სანიტარი;

1988-1998 წლები - სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრში, ექიმი-პათოლოგანატომი;

2003-2006 წლები - თსსი პრორექტორი და სასწავლო-სამეცნიერო დეპარტამენტის უფროსი;

1998-2009 წლები - საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმი - პათოლოგანატომი;

2007-2009 წლები - ავერსის კლინიკის სტრატეგიული განვითარების და ხარისხის სამსახურის უფროსი;

2011-2013 წლები - კლინიკათა ქსელის „ჯეოჰოსპიტალის“ პათოლოგანატომი;

2012-2014 წლები - თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს ამბულატორიული ნაწილის ხემძღვანელი, ამავე საავადმყოფოს პათოლოგანატომი;

2013-2014 წლები - აბელოფის ლაბორატორია- კიბოს კვლევის ცენტრის მთავარი ექიმი;

2014 წლიდან დღემდე - ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი, საქართველოს ფთიზიატრთა და პულმონოლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე, საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა ქვეყნის ერთიანი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი.


  • 87 ნაბეჭდი სამეცნიერო შრომის ავტორი, მათ შორის 14 საერთაშორისო, საშუალო და მაღალი იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ციტირებად სამეცნიერო ჟურნალებში;
  • 6 სახელმძღვანელოსა და მონოგრაფიის რედაქტორი;
  • 5 სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს წევრი.ყავს მეუღლე - მაკრინე მირზიაშვილი და ორი შვილი - გიორგი და თეონა ავალიანები.


გაზიარება
კომენტარები