ეკატერინე ბეშკენაძე

ეკატერინე ბეშკენაძე

+995 577 407 087
ekabeshkenadze@gmail.com
სპეციალობა
სტომატოლოგი
განათლება
1996
1
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სტომატოლოგიური ფაკულტეტი;
2004
2
სტომატოლოგიის კლინიკა სასწავლო-კვლევითი ცენტრი UniDent, სპეციალიზაცია-რეზიდენტურა თერაპიულ სტომატოლოგიაში;
2012
3
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი;
2013
4
ბავშვთა თერაპიული სტომატოლოგია, გადამზადების პროგრამა;
სამუშაო გამოცდილება

2004 წ. სტომატოლოგიის კლინიკა და სასწავლო-კვლევითი ცენტრი UniDent, ექიმი სტომატოლოგი (რეზიდენტი)

2004 წ-დღემდე  სტომატოლოგიური კაბინეტი, ექიმი სტომატოლოგი

2009 წ. სტომატოლოგიური კლინიკა “დმ”, (თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 8) ექიმი-სტომატოლოგი

2009 წ-დღემდე  სტომატოლოგიის კლინიკა და სასწავლო-კვლევითი ცენტრი UniDent, ექიმი სტომატოლოგი

2017 წ-დღემდე  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ოდონტოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი

2017 წ-დღემდე  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტაციის/ავტორიზაციის ექსპერტი

სამუშაო ადგილი
პროფესიული ინტერესის სფეროები

აქტიური პროფესიული სტაჟირება და მონაწილეობა ლექციებსა და მასტერ-კლასებში

2016 წ.   მედიცინის აკადემიური დოქტორი

წევრობა

2009 წ-დღემდე საქართველოს სტომატოლოგთა პროფესიული ასოციაციის წევრი


დიპლომები და სიგელები

2005 წ.  სახელმწიფო სერტიფიკატი თერაპიულ სტომატოლოგიაში 

გაზიარება
კომენტარები