გიორგი გაბუნია

გიორგი გაბუნია

+995 577 463 766
ggabunia@hotmail.com
სპეციალობა
ონკოლოგი
განათლება
1983
1
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ექიმი;
1984
2
რუსეთის ონკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, ინტერნატურა: ზოგადი ონკოლოგია;
1985
3
რუსეთის ონკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, კლინიკური ორდინატურა;
1987
4
რუსეთის ონკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი;
1998
5
ბოსტონის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ჯანმრთელობის დაცვის სფერო;
2000
6
იორკის უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის დაცვის ეკონომიკის ხარისხი;
სამუშაო გამოცდილება

1983-1987 წწ. ქირურგი-ონკოლოგი, ანვითარებდა და ნერგავდა მკერდის კიბოს პლასტიკური ოპერაციების ახალ ტიპებს, ზოგადი ონკოლოგიის სფეროში უტარებდა კომბინირებულ, მათ შორის ქირურგიულ მკურნალობას სხვადასხვა ნოზოლოგიით დაავადებულ ონკოოგიურ პაციენტებს
1990-1997 წწ. ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი, ქირურგი  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ძუძუს კიბოთი დაავადებულ პაციენტებს უტარებდა კომბინირებულ მკურნალობას და ამასთანავე სხვადასხვა სახის ოპერაციებს (მასტეკტომია, ლამპეკტომია, პლასტიკური ოპერაციები), მონაწილეობდა ძუძუს კიბოს პლასტიკური ოპერაციების ახალი მეთოდების დანერგვაზე, ეხმარებოდა ახალგაზრდა ექიმებს სამეცნიერო-კვლევით მუშაობაში
1999 წ. სახელმწიფო კომპანია "მედინსერვი"უცხოეთთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის მენეჯერი, კოორდინირებას უწევდა კომპანიის მუშაობას უცხოელ პარტნიორებთა, ორგანიზებას უკეთებდა და ხელმძღვანელობდა კომპანიის მარკეტინგულ-კვევით მუშაობას
2003-2012 წწ. შპს "ქ. თბილისი ონკოლოგიური დისპანსერი" დირექტორი, განსაზღვრავს დისპანსერის სტრატეგიულ ტაქტიკას და მართვას
2003 წ. შპს კომპანია "მედინსერვი", სამედიცინო ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორი, ხელმძღვანელობს სამედიცინო სფეროს თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურება (პერსონალის მომზადება და მონიტორინგი, აპარატურის პრომოცია) ამიერკავკასიის მაშტაბით
2012 წ-დღემდე ონკოლოგიური ცენტრი, პარტნიორთა საბჭოს თავმჯდომარე საგარეო ურთიერთობებისა და სამედიცინო პროექტების დანრგვის მიმართულებით ხელმნძღვანელი

პროფესიული ინტერესის სფეროები

                    

დიპლომები და სიგელები

1998 წ. სერთიფიკატი "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დარგის მართვის მეთოდები"

1998 წ. სერთიფიკატი "ჯანმრთელობის დაცვა განვითარებად ქვეყნებში" 

გაზიარება
კომენტარები