გიორგი ლაგვილავა

გიორგი ლაგვილავა

(+995) 599 20 65 88
g.lagvilava@tsmu.edu
სპეციალობა
ყბა-სახის ქირურგი
განათლება
2000
1
თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი, სტომატოლოგიის ფაკულტეტი ( დიპლომი AA #0060750);
2005
2
- თ.ს.ს.უ ქირურგიული სტომატოლოგიისა და ყბა-სახის ქირურგიის დეპარტამენტი, ექიმი-რეზიდენტი (მოწმობა 000198);
2017
3
თ.ს.ს.უ ქირურგიული სტომატოლოგიისა და ყბა-სახის ქირურგიის დოქტორანტი, სტომატოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი (დიპლომი #000052 );
სამუშაო გამოცდილება

2021.12 წლიდან -  დღემდე ყბა-სახის ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი

2012.06 - 2021.12  წწ. - ყბა-სახის ქირურგი, შპს. „მაღალი სამედიცინო ტექნილოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა“

2020.07 წლიდან  -  თ.ს.ს.უ ყბა-სახის ქირურგიის დეპარტამენტის პროფესორი

2012 -2020 წწ. -  თ.ს.ს.უ  ქირურგიული სტომატოლოგიის კათედრის მოწვეული პედაგოგი

2012.02-2012.06 წწ. -   ყბა-სახის ქირურგი, გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა

2006-2012 წწ. -  ყბა-სახის ქირურგი, ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საავადმყოფო

2001-2005 წწ. -  რეზიდენტი - თ.ს.ს.უ  ქირურგიული სტომატოლოგიისა და ყბა-სახის ქირურგიის დეპარტამენტი;  ნ .ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საავადმყოფო

2007-2012 წწ. -  ყბა-სახის ქირურგი,  სტომატოლოგიური კლინიკა „დენტა“

პროფესიული ინტერესის სფეროები

ყბა-სახის ქირურგია

ნაშრომები

1. „ორბიტის მოტეხილობები’’, თ.ს.ს.უ სამეცნიერო შრომათა კრებული, XLVI, 2012,გვ.36-37;
2. „ყბა-სახის მიდამოს ცეცხლნასროლი დაზიანებანი მშვიდობიანობის დროს’’, თ.ს.ს.უ სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტ. XLIX, 2015, გვ.24-25;
3. „ქალა-სახის შერწყმული ტრავმების დროს ტიტანის ფირფიტების და ბადის გამოყენება სახის ზედა და შუა ზონების დაზიანებების ქირურგიულ მკურნალობაში“, თ.ს.ს.უ სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტ. XLIX, 2015, გვ. 78-80
4. „Tactics of Surgical Treatment at Traumatic Injuries of Maxillo-Zygomatic-Orbital Complex And The Lower Edge Of The Orbit“, Ltd, Georgia. Georgian Medical News; No-6 (231) June 2014; 7-11.
5. „Surgical treatment of upper and middle facial zone traumas in progress of concomitant traumatic craniofacial injuries“, Ltd, Georgia; Georgian Medical News; No-9 (246) September 2015, 7-13.
6. „Intra-Arterial Infusions and doplerograpic control for complex treatment of upper and middle facial zones, concomitant with traumatic craniocerebral injuries“. Georgia; Georgian Medical News ; No-2(251) February 2016; 16-21

გაზიარება
კომენტარები