ჯონდო ფოცხვერაშვილი

ჯონდო ფოცხვერაშვილი

+995 551 944 777
j.potskhverashvili@icloud.com
სპეციალობა
სტომატოლოგი
განათლება
2007
1
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სტომატოლოგიის ფაკულტეტი;
2012
2
სტომატოლოგიის კლინიკა და სასწავლო-კვლევითი ცენტრი ,,უნიდენტი'', რეზიდენტურა თერაპიულ სტომატოლოგიაში;
სამუშაო გამოცდილება

2013 წ-დღემდე  სტომატოლოგიის კლინიკა და სასწავლო-კვლევითი ცენტრი ,,უნიდენტი''

2014 წ-დღემდე  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ოდონტოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეული პედაგოგი

სამუშაო ადგილი
პროფესიული ინტერესის სფეროები

აქტიური პროფესიული სტაჟირება და მონაწილეობა ლექციებსა და მასტერ-კლასებში                                                                  

კონფერენციები

საქართველოს სტომატოლოგთა პროფესული ასოციაცია

გაზიარება
კომენტარები