ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა: ქირურგი-ონკოლოგი


განათლება:

- 1996-2003 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი


- 1994-1996 
.თბილისის მე-5 საღამოს სკოლა

- 1985-1994 
.თბილისის 61- საშუალო სკოლა


სამუშაო გამოცდილება: 

- 2012-დანონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი" - ონკოქირურგი


- 2011-2012 „
საქართველოს ნაციონალური ონკოლოგიური ცენტრი"- ონკოქირურგი

- 2010 
ბათუმი, კლინიკამედინა" - ონკოქირურგი

- 2008-2010 
ბლოხინის სახელობის რუსეთის სამეცნიერო ონკოლოგიური ცენტრი (სტაჟირება)

- 2005-2008 
ბლოხინის სახელობის რუსეთის სამეცნიერო ონკოლოგიური ცენტრი (ასპირანტურა)

- 2003-2005 
ბლოხინის სახელობის რუსეთის სამეცნიერო ონკოლოგიური ცენტრი (ორდინატურა)


გაზიარება
კომენტარები