მარინა მამალაძე

მარინა მამალაძე

+995 322 940 394
info@unident.ge
სპეციალობა
სტომატოლოგი
განათლება
1974
1
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტი, სტომატოლოგიის ფაკულტეტი MD დიპლომი;
1979
2
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, კლინიკური ორდინატურა თერაპიულ სტომატოლოგიაში;
1981
3
მოსკოვის სტომატოლოგიის ცენტრალური კვლევით-სამეცნიერო ინსტიტუტი, ასპირანტურა;
1985
4
მოსკოვის სტომატოლოგიის ცენტრალური კვლევით-სამეცნიერო ინსტიტუტი, მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი;
1998
5
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი;
სამუშაო გამოცდილება

1984 წ-დღემდე  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ა. ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიის კლინიკა- საექიმო მოღვაწეობა

1984 წ-დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრის ასისტენტი, დოცენტი, პროფესორი, ოდონტოლოგიის დეპარტამენტისა და ენდოდონტიის მიმართულების ხელმძღვანელი

1994 წ-დღემდე სტომატოლოგიის კლინიკა და სასწავლო-კვლევითი ცენტრი ,,უნიდენტი'' - დირექტორი,სამკურნალო და სასწავლო-კვლევითი საქმიანობის ხელმძღვანელი, საექიმო საქმიანობა

2001-2007წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სადისერტაციო საბჭოს წევრი

2007 წ-დღემდე საქართველოს შრომის და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო ექსპერტი-სტომატოლოგი

2009 წ-დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პროფესორი, ოდონტოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2010 წ-დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აკადემიური საბჭოს წევრი

2013 წ-დღემდე ჟურნალ ,,Dent Art'' (უკრაინა) სარედაქციო საბჭოს წევრი


სამუშაო ადგილი
პროფესიული ინტერესის სფეროები

1984 წ-დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამეცნიერო პედაგოგიური წოდება - დოცენტი

1984 წ-დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - პროფესორი

2011 წ. თსსუ ოდონტოლოგიის დეპარტამენტში OSCE-ს დანერგვის ორგანიზატორი


მისი ხელმძღვანელობითა და მონაწილეობით ჩატარებულია 10-ზე მეტი პროფესიული კონფერენცია და მასტერ-კლასი

მოწვეულია 10-ზე მეტი პროფესორი აშშ-დან, საფრანგეთიდან, ბრაზილიიდან, იტალიიდან, უკრაინიდან, გერმანიიდან

იყო ლექტორი საერთაშორისო სემინარზე ,,რესტავრაცია თავისუფალი დიზაინით''(პოლტავა, უკრაინა)

საქართველოს პრიზმა-ჩემპიონატის ჩატარების ორგანიზატორი რესტავრაციულ სტომატოლოგიაში

მონაწილეობდა საერთაშორისო ჟიურის შემადგენლობაში უკრაინის პრიზმა-ჩემპიონატის გამოსავლენად კბილთა მხატვრულ რესტავრაციაში

არის სარეზიდენტო პროგრამის თერაპიული სტომატოლოგია - ავტორი და ხელმძღვანელი

არის უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამების ფრონტალური და საღეჭი კბილების რესტავრაცია თანამედროვე კომპოზიციური მასალებით, კბილის არხთა სისტემების პრეპარირება ენდოდონტიური ბუნიკების გამოყენებით, ინფექციის კონტროლი სტომატოლოგიის კლინიკებში - ავტორი და განმახორციელებელი.

მისი საავტორო მასტერ-კლასი გაიარა 60-ზე მეტმა ექიმმა

არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა მართვის ეროვნული პროტოკოლების: ა),,დროებითი კბილების რბილი ქსოვილების (პულპისა და პერიოდონტის) დაავადებათა მართვა'', ბ) ,,კბილის მაგარი ქსოვილების დაავადებათა პროფილაქტიკა და მართვა'', - ავტორინაშრომები
80-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის ავტორი, 3 დამხმარე და 1 ძირითადი სახელმძღვანელოს ავტორი

მისი ხელმძღვანელობით შესრულებულია 10 საკანდიდატო და 1 სადოქტორო დისერტაცია


წევრობა

2009 წ-დღემდე საქართველოს სტომატოლოგთა პროფესიული ასოციაცია - პრეზიდენტი

2010 წ-დღემდე საერთაშორისო დენტალური აკადემია (ADI) - წევრი

2013 წ-დღემდე უკრაინის ესთეტიკური სტომატოლოგიის ასოციაცია - წევრი

2013წ-დღემდე დენტისთა საერთაშორისო კოლეჯი (ICD) - წევრი
კონფერენციები

2005 წ. Dentsply-ის პროდუქციის გამოყენება სტომატოლოგიურ ბაზაზე(სტომატოლოგთა მე-III ფორუმი)

2005 წ. Ceram-X-ის გამოყენება კბილთა რესტავრაციაში (ვ. ნოვიკოვის მასტერ-კლასი)

2005 წ. Niti-მბრუნავი ინსტრუმენტების გამოყენება ენდოდონტიურ პრაქტიკაში (პროფესორ ჯ. ვებერის და შ. ფრიდმანის მასტერ-კლასი)

2005 წ. Dentsply-ის მასალების გამოყენება კბილთა რესტავრაციაში (ს. რადლინსკის მასტერ-კლასი)

2006 წ. Dentsply-ის პროდუქციის გამოყენება რესტავრაციულ სტომატოლოგიაში (ს. რადლინსკის მასტერ-კლასი)

2006 წ. ხელოვნება სტომატოლოგიაში – სამეცნიერო კონფერენცია

2006 წ. წინა კბილის ადჰეზიური რესტავრაციული ტექნიკა (პროფესორ მარკო ფერარის მასტერ-კლასი)

2006 წ. ხელის და მანქანის ინსტრუმენტების გამოყენება ფესვის არხთა დამუშავების პროცესში (პროფესორ ჯეიმს გუტმანის მასტერ-კლასი)

2007 წ. კუნთ-სახსროვანი პათოლოგიები და ოსტეოპათიის თანამედროვე საფუძვლები

2007 წ. გნათოლოგიის საფუძვლები (პროფესორ ა. ხვატოვას მასტერ-კლასი)

2008 წ. სწავლა და სწავლება თანამედროვე სტომატოლოგიური მასალების გამოყენებისას (პროფესორ დენ ფიშერის სემინარი)

2008 წ. ესთეტიკა: კომუნიკაციიდან რესტავრაციამდე (სამეცნიერო სემინარი)

2008 წ. კბილთა შერჩევითი მოქლიბვა

2008 წ. ოკლუზიური არტაშნები, თანამედროვე კონცებციები

2009 წ. კიოლინი, გერმანია. ულტრადენტის პროდუქცია: მათი გამოყენების დასაბუთება. სამეცნიერო კვლევებზე დაფუძნებული მონაცემები. (ტრეინინგი მასტერ-კლასი)

2009 წ. იუტა, ლოსტ-ლეისქ-სიტი, აშშ. ულტრადენტის საერთაშორისო კონფერენცია

2009 წ. ჟენევა, შვეიცარია. ღიმილის დიზაინი, საღეჭ კბილთა რესტავრაციის თავისებურებები (პროფესორ დიდიე დიჩის მასტერ-კლასი)

2010 წ. პირის ღრუს ესთეტიკა და ციფრული ფოტოგრაფირება სტომატოლოგიაში (პროფესორ ირფან ახმატის მასტერ-კლასი)

2010 წ. კიევი, უკრაიან. სტომატოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობის და რეაბილიტაციის ქოლისტიკური მიდგომები (პროფესორ ა. ჩეჩინის მასტერ-კლასი)

2010 წ. კიევი, უკრაინა. ახალი ტექნოლოგიები ენდოდონტიაში (მე-8-ე საერთაშორისო კონფერენცია)

2011 წ. ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდის ნიმუში სამედიცინო განათლების სისტემაში (პროფესორ ბ. სტრეი-პედერსონის მასტერ-კლასი USAID SUSTAIN – პროექტით)

2011 წ. ჟენევა, შვეიცარია. ადჰეზიურ და ესთეტიკურ სტომატოლოგიაში გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიები (პროფესორ დ. დიჩის სასწავლო კურსი და მასტერ-კლასი)

2011 წ. რესტავრაციების თავისუფალი დიზაინი (სამეცნიერო სემინარი. პროფესორ მ. მამალაძის ლექცია)

2011-2011 წწ.  წლის პრიზმა-ჩემპიონატი. XVIII შეჯიბრი კბილთა რესტავრაციის ხელოვნებაში (მ. მამალაძე უკრაინის

ჩემპიონატის ჟიურის წევრია)

2014 წ-დღემდე  სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგია~ დასწრებული პროგრამის განმახორციელებელი/ტრენერი

2014 წ. ლიდსში /ბრიტანეთი/ გავლილი ტრენინგები ობიექტურად სტრუქტურირებული (OშჩE) კლინიკური გამოცდის ორგანიზების შესახებ

2015 წ. ჰამბურგი, გერმანია. ულტრადენტის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ვორქშოფი Advanced Produced workshop (silver level)

2015 წ. დუბლინი, ირლანდია. სტომატოლოგთა საერთაშორისო კოლეჯის (ICD) სამეცნიერო მიტინგი

2015 წ. ფარმაკოლოგიური მეცნიერების საერთაშორისო კონფერენცია

2015 წ. საერთაშორისო სპიკერის, დანიელე რონდონის მოწოდებით სამეცნიერო კონფერენცია და მასტერ-კლასი (ჰანდს-ონ)

2016 წ. სამედიცინო განათლების საერთაშორისო ასოციაციის მიტინგი

2016 წ. მილანი, იტალია. სტომატოლოგთა საერთაშორისო კოლეჯის სამეცნიერო მიტინგი მონაწილე

2016 წ. პაროდონტის და პირის ღრუს ლორწოვანის დაავადებები და დიოდური ლაზერის გამოყენება

2016 წ. პაროდონტისა და პირის ღრუს დაავადებები და ინფექციის კონტროლი სტომატოლოგიაში

2016 წ. ბავშვთა და მოზრდილთა სტომატოლოგია და პედიატრია

2016 წ. საქართველო-უკრაინის სტომატოლოგთა მე-4 საერთაშორისო კონგრესი

2017 წ. უკრაინის ესთეტიკური სტომატოლოგიის აკადემიის კონგრესი

2017 წ. ლონდონი, ინგლისი. სტომატოლოგთა საერთაშორისო კოლეჯი

2017 წ. პოლტავა, უკრაინა. პროფესორ დიდიე დიჩის ლექცია და მასტერ კლასი

2017 წ. კიოლნი, გერმანია. კორპორაცია ულტრადენტის მიტინგი

2018 წ. პაროდონტისა და პირის ღრუს ლორწოვანის დაავადებათა კლინიკისა და მართვის თანამედროვე ასპექტები
დიპლომები და სიგელები

2012 წ.  მიენიჭა საქართველოს ეროვნული პრემია, ნაშრომთა ციკლისა და სახელმძღვანელოსთვის ,,ოდონტოლოგია''. 


გაზიარება
კომენტარები