სპეციალობა
გასტროენტეროლოგი
განათლება
1983
1
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი;
1985
2
თსსუ-ს სუბორდინატორთა ჰოსპიტალური თერაპიის კათედრა, კლინიკური ორდინატურა;
1991
3
თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი, კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები;
სამუშაო გამოცდილება

1985 წლიდან -  „აკად. ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“, ექიმი-გასტროენტეროლოგი

პროფესიული ინტერესის სფეროები

გასტროენტეროლოგია

პუბლიკაციები

10 სამეცნიერო სტატია სხვადასხვა სამედიცინო პერიოდიკაში

გაზიარება
კომენტარები