ნათია ნიჟარაძე

ნათია ნიჟარაძე

+ 995 599 963 505
nizharadzenatia@yahoo.com
სპეციალობა
სტომატოლოგი
განათლება
1994
1
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სტომატოლოგიური ფაკულტეტი;
1999
2
სტომატოლოგიის კლინიკა და სასწავლო-კვლევითი ცენტრი UniDent, სპეციალიზაცია-რეზიდენტურა თერაპიულ სტომატოლოგიაში;;
სამუშაო გამოცდილება

2005წ-დღემდე  სტომატოლოგიის კლინიკა და სასწავლო-კვლევითი ცენტრი UniDent

2013წ-დღემდე  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ოდონტოლოგიის დეპარტამენტი

სამუშაო ადგილი
პროფესიული ინტერესის სფეროები

სამუშაო პოზიცია:

ექიმი-სტომატოლოგი, ასოცირებული პროფესორი; (საქმიანობის სფერო – კლინიკური, პედაგოგიური და აკადემიური)


მონაწილეობა ჯანდაცვის პროექტებში:

დაავადებათა მართვის ეროვნული პროტოკოლების (გაიდლაინების) შემუშავება თერაპიულ და ბავშვათა თერაპიულ სტომატოლოგიაში


მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი

      

პუბლიკაციები

საქართველოს და საზღვარგარეთის ქვეყნების სამედიცინო ჟურნალებში გამოქვეყნებული 24 სამეცნიერო ნაშრომი და 1 პატენტი

წევრობა

2009წ-დღემდე სტომატოლოგთა პროფესიული ასოციაცია

2016წ-დღემდე საერთაშორისო სტომატოლოგთა კოლეჯი (ICD)კონფერენციები

მონაწილეობა სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიის შესწავლის და უწყვეტი პროფესიული განვითარების 100-ზე მეტ ადგილობრივ და საერთაშორისო სემინარში, კონფერენციაში, კონგრესში, ვორკშოფში, პრაქტიკულ კურსებსა და კლინიკურ ტრეინინგებში

დიპლომები და სიგელები

1999წ. ზოგადი პროფილის ექიმი სტომატოლოგის სერტიფიკატი და ლიცენზია

2004წ. სახელმწიფო სერტიფიკატი თერაპიულ სტომატოლოგიაში

2006წ. სახელმწიფო სერტიფიკატი ბავშვთა თერაპიულ სტომატოლოგიაში
გაზიარება
კომენტარები