ნინო ჭიპაშვილი

ნინო ჭიპაშვილი

+995 599 533 108
info@unident.ge
სპეციალობა
სტომატოლოგი
განათლება
ინფორმაცია არ არის
სამუშაო გამოცდილება

1986 წ-დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი, ასისტენტი, დოცენტი, ასოცირებული პროფესორი, სრული პროფესორი

1993 წ-დღემდე სტომატოლოგიური კლინიკა  “უნიდენტი”, ექიმი სტომატოლოგი

1995-2005 წწ. სტომატოლოგიური კლინიკა და სასწავლო-კვლევითი ცენტრი“უნიდენტი”, რეზიდენტთა ლოკალური ხელმძღვანელი

2007 წ-დღემდე თსსუ აპ. ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიური კლინიკა, ექიმი სტომატოლოგი

2015 წ-დღემდე თსსუ აკადემიური საბჭოს წევრი

სამუშაო ადგილი
პროფესიული ინტერესის სფეროები

სამეცნიერო ხარისხი: 

1993 წ. მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი


სამეცნიერო წოდება:

2003 წ. დოცენტი

2014 წ-დღემდე თსსუ უნივერსიტეტის ოდონტოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

პუბლიკაციები

საქართველოს და საზღვარგარეთის ქვეყნების სამედიცინო ჟურნალებში გამოქვეყნებული 60 სამეცნიერო სტატიის ავტორი და თანაავტორი

წევრობა

2009 წ. დღემდე  საქართველოს სტომატოლოგთა პროფესიული ასოციაციის წევრი

კონფერენციები

2013 წ.  ქ.თბილისი. პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების საუნივერსიტეტო კურსები

2014 წ.  ქ.თბილისი. კონფერენცია ,,Participated in the MUMEENA Closing''

2014 წ.  ქ.თბილისი. კონფერენცია ,,სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგია სტომატოლოგიაში''

მონაწილეობა 52 ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციასა და მასტერ-კლასში


დიპლომები და სიგელები

2001 წ. სახელმწიფო სერთიფიკატი თერაპიული სტომატოლოგიაში

2011 წ. სახელმწიფო სერთიფიკატი ბავშვთა თერაპიული სტომატოლოგიაში 


გაზიარება
კომენტარები