ნინო ჯაფარიძე

ნინო ჯაფარიძე

+995 599 142 929
ninajaparidze@yahoo.com
სპეციალობა
სტომატოლოგი
განათლება
1992
1
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტი;
1998
2
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი;
2003
3
სტომატოლოგიის კლინიკა და სასწავლო-კვლევითი ცენტრი უნიდენტი, რეზიდენტურა თერაპიულ სტომატოლოგიაში;
2005
4
საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, სასწავლო-თეორიული მოდული ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია“;
2005
5
საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, სასწავლო-თეორიული მოდული,,ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობის სამართლებრივი და ეთიკური საკითხები“;
2009
6
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა;
2011
7
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, რეზიდენტურა ბავშვთა თერაპიულ სტომატოლოგიაში;
2016
8
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, რეზიდენტურა ორთოპედიულ სტომატოლოგიაში;
სამუშაო გამოცდილება

2004-2008 წწ.  სტომატოლოგიური კლინიკა ჩიქოდენტი, ექიმი სტომატოლოგი

2014-2015 წწ.  სამედიცინო ცენტრი ,,ლანცეტი'' სტომატოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი

2007 წ-დღემდე სტომატოლოგიის კლინიკა და სასაწავლო-კვლევითი ცენტრი ,,უნიდენტი'', ექიმი სტომატოლოგი

2013 წ-დღემდე ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტის სტომატოლოგიისა და ყბა-სახის ქირურგიის კათედრა, მოწვეული ლექტორი თერაპიულ სტომატოლოგიაში, ასევე ბავშვთა ასაკის თერაპიულ სტომატოლოგიაში

სამუშაო ადგილი
პროფესიული ინტერესის სფეროები

2015 წ.  მედიცინის აკადემიური დოქტორი


გავლილი აქვს უწყვეტი პროფესიული განვითარების მრავალი კურსი უცხოეთსა და საქართველოში                                  

პუბლიკაციები

ქართულ და უცხოურ სამედიცინო ჟურნალებში დაბეჭდილი სხვადასხვა სამეცნიერო სტატიის ავტორი და თანაავტორი

წევრობა

საქართველოს სტომატოლოგთა პროფესიული ასოციაციის წევრი

გაზიარება
კომენტარები