ნინო ორჯონიკიძე

ნინო ორჯონიკიძე

+995 599 977 788
nini_orjonikidze@yahoo.com
სპეციალობა
სტომატოლოგი
განათლება
2007
1
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სტომატოლოგიური ფაკულტეტი;
2013
2
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ორთოდონტიაში;
2013
3
მოსკოვის სახელმწიფო მედიკო-სტომატოლოგიური უნივერსიტეტი, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ორთოდონტიაში;
სამუშაო გამოცდილება

2015 წ-დღემდე სტომატოლოგიის კლინიკა და საწავლო-კვლევითი ცენტრი UniDent ექიმი-სტომატოლოგი ორთოდონტი            

სამუშაო ადგილი
პროფესიული ინტერესის სფეროები

პროფესიული უნარ-ჩვევები:

მკურნალობა დეიმონ (Dამონ) სისტემით ანუ თვითლიგირებადი ბრეისებით
მკურნალობა ინვიზიოლაინ (Iნვისალიგჰნ) სისტემით ანუ გამჭირვალება კაპებით (ელაინერებით)
ორთოდონტიული დიაგნოსტიკა, პაციენტის ზოგადი და კლინიკური გამოკვლევა
რენტგენოლოგიური, ფოტოგრაფიული, ანტროპომეტრული გამოკვლევა
კომპიუტერული ტომოგრაფიისა (ჩთ) და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (MღI) წაკითხვა
ცეფალომეტრიული ანალიზი
თაბაშირის სადიაგნოსტიკო მოდელების ბიომეტრიული ანალიზი
ორთოდონტიული იმპლანტების გამოყენება ყბა-კბილთა სისტემის ანომალიების მკურნალობისას
ქირურგიული ოპერაციისათვის მოსამზადებელი ორთოდონტიული მკურნალობა
კბილების ამოღების აუცილებლობის მინიმუმადე დაყვანა                             

გაზიარება
კომენტარები