სპეციალობა
რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი
განათლება
1994
1
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი;
1997
2
ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, კლინიკური ორდინატურა;
1998
3
ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის დასავლურ ენათა და კულტურათა სახელმწიფო ინსტიტუტი, ინგლისური ენა;
სამუშაო გამოცდილება

1994-1995 წ.წ. - ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, ინტერნი;

1995-1997 წ.წ. -  ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, რეპროდუქციული ენდოკრინოლოგიის განყოფილება, ექიმი- ორდინატორი;

1997-2013 წ.წ. -  ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, პოლიკლინიკური განყოფილება, ექიმი;

2014 წლიდან -   „ი. ჟორდანიას სახ.რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი ხელმძღვანელი პროფ. ა. ხომასურიძე“ ექიმი გინეკოლოგი-რეპროდუქტოლოგი;                                    

პროფესიული ინტერესის სფეროები

პედაგოგიური გამოცდილება:

2002-2011წ.წ. - UNFPA/WHO პროექტი „მხარდაჭერა რეპროდუქციული სამსახურების გაუმჯობესებისათვის”, ტრენერი; 

2006 წ. -  რეგიონალური ტრენინგი ტრენერებისათვის მსოფლიო ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაციის (WHO) საორიენტაციო პროგრამაში - „მოზარდების ჯანმრთელობა“, ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებელთათვის, სერტიფიკატი UNFPA/RHIYC - ტრენერი;

2016 წ.  -   სარეზიდენტო პროგრამის „რეპროდუქტოლოგია“  მოდულის ხელმძღვანელი.                              

ნაშრომები

2006 წ. -  მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი სადისერტაციო ნაშრომი „პროგესტინების როლი და მოქმედების მექანიზმები I ტრიმესტრის ორსულობის შენარჩუნების მიზნით“.  

5 სამეცნიერო შრომის ავტორი (სამი გამოქვეყნებულია იმპაქტ ფაქტორის  ჟურნალებში)

2006 წ. -  სადისერტაციო ნაშრომი „პროგესტინების როლი და მოქმედების მექანიზმები I ტრიმესტრის ორსულობის შენარჩუნების მიზნით“.

წევრობა

2002 წლიდან  -  საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაციის წევრი;    
2007 წლიდან  -  ნაყოფიერებისა და უნაყოფობის საერთაშორისო ფედერაციის (IFFS) წევრი.

კონფერენციები

2013 წ.   -  ადამიანის რეპროდუქციისა და ემბრიოლოგიის ევროპული ბიუროს (ESHRE) სიმპოზიუმი საკვერცხეების პოლიცისტოზი (PCOS). რომი, იტალია;

2015 წ.   - ადამიანის რეპროდუქციის საერთაშორისო აკადემიის (IAHR) მე-16 მსოფლიო კონგრესი. ბერლინი, გერმანია;   

2015 წ.   -  XVI სამეცნიერო ფორუმი „დედა და შვილი“. მოსკოვი, რუსეთი;   

2016 წ.   - EUROGIN 2016  საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის ევროპული შეხვედრა-სემინარი. ზალცბურგი, ავსტრია; 

2017 წ.   - X სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი „რუსეთის რეპროდუქციული პოტენციალი: ვერსიები და კონტროვერსიები''. სოჭი, რუსეთი.

დიპლომები და სიგელები

2002 წ.  -  სახელმწიფო სერტიფიკატი ( Iა17 25922) , სპეციალობა  რეპროდუქტოლოგია; 

2012 წ.   -  სახელმწიფო სერტიფიკატი (Iა44 011219), სპეციალობა მეანობა-გინეკოლოგია;

2013 წ.   -   თსსუ-ს სერტიფიკატი რეგ. №429 კოლპოსკოპიაში.

გაზიარება
კომენტარები