თეიმურაზ სამადაშვილი

თეიმურაზ სამადაშვილი

+995 598 222 246
Teimuraz1980@yahoo.com
სპეციალობა
ენდოსკოპისტი
განათლება
1997
1
თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი „Vita“, სამკურნალო ფაკულტეტი;
2005
2
პ.ლ. შუპიკას სახელობის კიევის ნაციონალური სამედიცინო აკადემია, კლინიკური ორდინატურა ზოგად ქირურგიაში;
2011
3
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სუბსპეციალობა ენდოსკოპია;
2012
4
პ.ლ. შუპიკას სახელობის კიევის ნაციონალური სამედიცინო აკადემია, სპეციალობა გასტროკოლონოსკოპია;
სამუშაო გამოცდილება
1997-2000 წწ. თბილისის სამხედრო ჰოსპიტალი, რეანიმაციის განყოფილება, მედძმა
2002-2004 წწ. თბილისის სამხედრო ჰოსპიტალი, ქირურგიული განყოფილება, უმცროსი ექიმი
2005-2008 წწ. კიევის რაიონული საავადამყოფო #8, ორდინატორი ზოგად ქირურგიაში
2009-2010 წწ. თბილისის ე.ფიფიას სახელობის რკინიგზის საავადმყოფო, ექიმი ქირურგი
2012-2018 წწ. ნ.ყიფშიძის სახელობის თბილისის საუნვერსიტეტო კლინიკა (ყოფილი რესპუბლიკური საავადმყოფო), ექიმი ენდოსკოპისტი
2012-2012 წწ. კიევის რაიონული საავადმყოფო #8, ექიმი ენდოსკოპისტი
2014-2018 წწ. რუსთავის №2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი, ექიმი ენდოსკოპისტი
2014-2016 წწ. შ.პ.ს. კლინიკა ‘’რუსთავი’’, ექიმი ენდოსკოპისტი
2014-2015 წწ. ონკო პრევენციის ცენტრი, ექიმი ენდოსკპისტი
2015-2018 წწ. ქ.თბილისის მე-8 საავადმყოფო, ექიმი ენდოსკოპისტი
2017-2018 წწ. ‘’ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი’’
2018 წ-დღემდე თბილისის ონკოლოგიური ცენტრი, ექიმი ენდოსკოპისტი
პროფესიული ინტერესის სფეროები

ახალი მიმართულებები ენდოსკოპიაში, სამეცნიერო კვლევები

გაზიარება
კომენტარები