ნოდარ გიორგაძე
ნოდარ გიორგაძე პროქტოლოგი, ქირურგი დაწვრილებით