თამარ გედენიძე
თამარ გედენიძე ოფთალმოლოგი დაწვრილებით
მერაბ დვალი
მერაბ დვალი ოფთალმოლოგი დაწვრილებით
სოფიო მირცხულავა
სოფიო მირცხულავა ოფთალმოლოგი დაწვრილებით
ანნა ჯოლია
ანნა ჯოლია ოფთალმოლოგი დაწვრილებით