გიორგი ნადარეიშვილი
გიორგი ნადარეიშვილი უროლოგი დაწვრილებით
ზურაბ რაინაული
ზურაბ რაინაული ონკოლოგი, რადიოლოგი, უროლოგი, ქირურგი დაწვრილებით
ბესო ხვედელიძე
ბესო ხვედელიძე ონკოლოგი, უროლოგი, ქირურგი დაწვრილებით