ეკა გიუაშვილი
ეკა გიუაშვილი რადიოლოგი დაწვრილებით
ნინო დათოშვილი
ნინო დათოშვილი რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი, რადიოლოგი დაწვრილებით
ზურაბ რაინაული
ზურაბ რაინაული ონკოლოგი, რადიოლოგი, უროლოგი, ქირურგი დაწვრილებით
ეკა ტყეშეელაშვილი
ეკა ტყეშეელაშვილი რადიოლოგი დაწვრილებით