აჭარის სამშობიაროებს ე.წ. „დონეები“ მიენიჭათ

აჭარის სამშობიაროებს ე.წ. „დონეები“ მიენიჭათ

რეგიონის პერინატალური სერვისის დაწესებულებებს შესაბამისი დონეები მიენიჭა. პერინატალური მოვლის რეგიონალიზაცია შესაბამისი მოვლის უზრუნველყოფით დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გამოსავლების გაუმჯობესებას, ასევე ავადობისა და სიკვდილობის რისკის შემცირებას უზრუნველყოფს. პროექტს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დონორი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს.
საპილოტე პროგრამა იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონების პერინატალურ დაწესებულებებში 2015 წლის მაისიდან დაიწყო და ქვეყნის ყველა რეგიონი მოიცვა.

გაზიარება
კომენტარები
POST
POST