გრძელვადიანი მუცლის ტკივილი

მიმდინარე ან პერიოდული მუცლის ტკივილი, რომელსაც ხშირად ქრონიკულ ტკივილს უწოდებენ, შესაძლოა რთული სადიაგნოზო იყოს, რაც ხშირად თქვენ და თქვენს ექიმს იმედს გიცრუებთ. ნახეთ, შეესაბამება თუ არა თქვენი სიმპტომები რომელიმე გრაფაში აღწერილ დიაგნოზს:
ტესტის დაწყება

გრძელვადიანი მუცლის ტკივილი

მიმდინარე ან პერიოდული მუცლის ტკივილი, რომელსაც ხშირად ქრონიკულ ტკივილს უწოდებენ, შესაძლოა რთული სადიაგნოზო იყოს, რაც ხშირად თქვენ და თქვენს ექიმს იმედს გიცრუებთ. ნახეთ, შეესაბამება თუ არა თქვენი სიმპტომები რომელიმე გრაფაში აღწერილ დიაგნოზს:

საიტზე მუშაობისას ვისარგებლეთ პაციენტთა განათლების საერთაშორისო ანალოგებით, რაც ეფუძნება ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებს.

საიტი ვერ აგებს პასუხს პაციენტებისგან წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე, ადექვატურობაზე და შეფასების სარწმუნოობაზე. კითხვარის მიზანია პაციენტის ორიენტირება, ხოლო საბოლოო დიაგნოზი და მკურნალობის სქემა დადგინდება შესაბამისი კვლევებისა და ექიმის უშუალო შეფასების შედეგად.

სარწმუნო საბოლოო დიაგნოზის დასმისათვის აუცილებელია ექიმ-სპეციალისტის მიერ დანიშნული შესაბამისი კლინიკურ-ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები.

ტესტის დაწყება
POST
POST