გულმკერდის ტკივილი პატარებში

გულმკერდის ტკივილი არა მარტო ზრდასრულებში, არამედ ჩვილებშიც შეიძლება შეგვხვდეს. გამომწვევ მიზეზთა უმეტესობა სერიოზული არ არის, თუმცა ზოგიერთი მათგანი აუცილებლად საჭიროებს ექიმის ყურადღებას. ჩვილებსა და ბავშვებში გულმკერდის ტკივილზე დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით ტესტს:
ტესტის დაწყება

გულმკერდის ტკივილი პატარებში

გულმკერდის ტკივილი არა მარტო ზრდასრულებში, არამედ ჩვილებშიც შეიძლება შეგვხვდეს. გამომწვევ მიზეზთა უმეტესობა სერიოზული არ არის, თუმცა ზოგიერთი მათგანი აუცილებლად საჭიროებს ექიმის ყურადღებას. ჩვილებსა და ბავშვებში გულმკერდის ტკივილზე დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით ტესტს:

საიტზე მუშაობისას ვისარგებლეთ პაციენტთა განათლების საერთაშორისო ანალოგებით, რაც ეფუძნება ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებს.

საიტი ვერ აგებს პასუხს პაციენტებისგან წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე, ადექვატურობაზე და შეფასების სარწმუნოობაზე. კითხვარის მიზანია პაციენტის ორიენტირება, ხოლო საბოლოო დიაგნოზი და მკურნალობის სქემა დადგინდება შესაბამისი კვლევებისა და ექიმის უშუალო შეფასების შედეგად.

სარწმუნო საბოლოო დიაგნოზის დასმისათვის აუცილებელია ექიმ-სპეციალისტის მიერ დანიშნული შესაბამისი კლინიკურ-ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები.

ტესტის დაწყება
POST
POST