კისრის ტკივილი

კისრის ტკივილი, შეიძლება, გამოიწვიოს დაზიანებამ, სტრესმა ან ჯანმრთელობის სხვა პრობლემებმა სერიოზული გართულებით. თუ გაწუხებთ ტკივილი, დაჭიმულობა, კისრის მგრძნობიარობა ან შეზღუდვა, მიჰყევით ტესტს:
ტესტის დაწყება

კისრის ტკივილი

კისრის ტკივილი, შეიძლება, გამოიწვიოს დაზიანებამ, სტრესმა ან ჯანმრთელობის სხვა პრობლემებმა სერიოზული გართულებით. თუ გაწუხებთ ტკივილი, დაჭიმულობა, კისრის მგრძნობიარობა ან შეზღუდვა, მიჰყევით ტესტს:

საიტზე მუშაობისას ვისარგებლეთ პაციენტთა განათლების საერთაშორისო ანალოგებით, რაც ეფუძნება ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებს.

საიტი ვერ აგებს პასუხს პაციენტებისგან წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე, ადექვატურობაზე და შეფასების სარწმუნოობაზე. კითხვარის მიზანია პაციენტის ორიენტირება, ხოლო საბოლოო დიაგნოზი და მკურნალობის სქემა დადგინდება შესაბამისი კვლევებისა და ექიმის უშუალო შეფასების შედეგად.

სარწმუნო საბოლოო დიაგნოზის დასმისათვის აუცილებელია ექიმ-სპეციალისტის მიერ დანიშნული შესაბამისი კლინიკურ-ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები.

ტესტის დაწყება
POST
POST