მოკლევადიანი მუცლის ტკივილი

ცხოვრების მანძილზე მუცელი ყველას გვტკენია, მაგრამ იგი არ უნდა იყოს უეცარი და ძლიერი (მწვავე ტკივილი). ასევე, არ შეიძლება მისი იგნორირება. მსგავსი ტკივილი ხშირად სერიოზული პრობლემების მანიშნებელია. მუცლის მწვავე ტკივილზე დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით შემდეგ ტესტს:
ტესტის დაწყება

მოკლევადიანი მუცლის ტკივილი

ცხოვრების მანძილზე მუცელი ყველას გვტკენია, მაგრამ იგი არ უნდა იყოს უეცარი და ძლიერი (მწვავე ტკივილი). ასევე, არ შეიძლება მისი იგნორირება. მსგავსი ტკივილი ხშირად სერიოზული პრობლემების მანიშნებელია. მუცლის მწვავე ტკივილზე დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით შემდეგ ტესტს:

საიტზე მუშაობისას ვისარგებლეთ პაციენტთა განათლების საერთაშორისო ანალოგებით, რაც ეფუძნება ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებს.

საიტი ვერ აგებს პასუხს პაციენტებისგან წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე, ადექვატურობაზე და შეფასების სარწმუნოობაზე. კითხვარის მიზანია პაციენტის ორიენტირება, ხოლო საბოლოო დიაგნოზი და მკურნალობის სქემა დადგინდება შესაბამისი კვლევებისა და ექიმის უშუალო შეფასების შედეგად.

სარწმუნო საბოლოო დიაგნოზის დასმისათვის აუცილებელია ექიმ-სპეციალისტის მიერ დანიშნული შესაბამისი კლინიკურ-ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები.

ტესტის დაწყება
POST
POST