სმენის პრობლემები

სმენის დაქვეითება ან ხმების შეზღუდულად მოსმენა გავრცელებული ქმედუუნარობაა. ტესტი დაგეხმარებათ გაარკვიოთ, არის თუ არა სმენის დაქვეითება პრობლემა თქვენთვის ან თქვენი ოჯახის წევრისთვის.
ტესტის დაწყება

სმენის პრობლემები

სმენის დაქვეითება ან ხმების შეზღუდულად მოსმენა გავრცელებული ქმედუუნარობაა. ტესტი დაგეხმარებათ გაარკვიოთ, არის თუ არა სმენის დაქვეითება პრობლემა თქვენთვის ან თქვენი ოჯახის წევრისთვის.

საიტზე მუშაობისას ვისარგებლეთ პაციენტთა განათლების საერთაშორისო ანალოგებით, რაც ეფუძნება ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებს.

საიტი ვერ აგებს პასუხს პაციენტებისგან წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე, ადექვატურობაზე და შეფასების სარწმუნოობაზე. კითხვარის მიზანია პაციენტის ორიენტირება, ხოლო საბოლოო დიაგნოზი და მკურნალობის სქემა დადგინდება შესაბამისი კვლევებისა და ექიმის უშუალო შეფასების შედეგად.

სარწმუნო საბოლოო დიაგნოზის დასმისათვის აუცილებელია ექიმ-სპეციალისტის მიერ დანიშნული შესაბამისი კლინიკურ-ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები.

ტესტის დაწყება
POST
POST