სუნთქვის გაძნელება

სუნთქვის გაძნელება (დისპნოე) საგანგაშო სიმპტომია. მისი მიზეზი ბევრი მწვავე და ქრონიკული დაავადებაა. ქვემოთ მოყვანილ ტესტში მოცემულია ინფორმაცია შემთხვევებზე, რომელთა დროსაც სუნთქვა ძნელდება.
ტესტის დაწყება

სუნთქვის გაძნელება

სუნთქვის გაძნელება (დისპნოე) საგანგაშო სიმპტომია. მისი მიზეზი ბევრი მწვავე და ქრონიკული დაავადებაა. ქვემოთ მოყვანილ ტესტში მოცემულია ინფორმაცია შემთხვევებზე, რომელთა დროსაც სუნთქვა ძნელდება.

საიტზე მუშაობისას ვისარგებლეთ პაციენტთა განათლების საერთაშორისო ანალოგებით, რაც ეფუძნება ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებს.

საიტი ვერ აგებს პასუხს პაციენტებისგან წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე, ადექვატურობაზე და შეფასების სარწმუნოობაზე. კითხვარის მიზანია პაციენტის ორიენტირება, ხოლო საბოლოო დიაგნოზი და მკურნალობის სქემა დადგინდება შესაბამისი კვლევებისა და ექიმის უშუალო შეფასების შედეგად.

სარწმუნო საბოლოო დიაგნოზის დასმისათვის აუცილებელია ექიმ-სპეციალისტის მიერ დანიშნული შესაბამისი კლინიკურ-ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები.

ტესტის დაწყება
POST
POST