ფაღარათი

ფაღარათი მეტად არაკომფორტული მდგომარეობაა. მისი გამომწვევი მიზეზი შეიძლება, ბევრი იყოს. დიარეის შემთხვევათა უმეტესობა თავისით გაივლის, თუმცა, ზოგჯერ, ფაღარათი დეჰიდრატაციას (გაუწყლოება) იწვევს ან სერიოზული პრობლემის ნიშანია. მიჰყევით ცხრილს, რათა გაიგოთ, გესაჭიროებათ თუ არა დაუყოვნებელი სამედიცინო შემოწმება:
ტესტის დაწყება

ფაღარათი

ფაღარათი მეტად არაკომფორტული მდგომარეობაა. მისი გამომწვევი მიზეზი შეიძლება, ბევრი იყოს. დიარეის შემთხვევათა უმეტესობა თავისით გაივლის, თუმცა, ზოგჯერ, ფაღარათი დეჰიდრატაციას (გაუწყლოება) იწვევს ან სერიოზული პრობლემის ნიშანია. მიჰყევით ცხრილს, რათა გაიგოთ, გესაჭიროებათ თუ არა დაუყოვნებელი სამედიცინო შემოწმება:

საიტზე მუშაობისას ვისარგებლეთ პაციენტთა განათლების საერთაშორისო ანალოგებით, რაც ეფუძნება ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებს.

საიტი ვერ აგებს პასუხს პაციენტებისგან წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე, ადექვატურობაზე და შეფასების სარწმუნოობაზე. კითხვარის მიზანია პაციენტის ორიენტირება, ხოლო საბოლოო დიაგნოზი და მკურნალობის სქემა დადგინდება შესაბამისი კვლევებისა და ექიმის უშუალო შეფასების შედეგად.

სარწმუნო საბოლოო დიაგნოზის დასმისათვის აუცილებელია ექიმ-სპეციალისტის მიერ დანიშნული შესაბამისი კლინიკურ-ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები.

ტესტის დაწყება
POST
POST