ცხელება

ცხელება განისაზღვრება, როგორც ტემპერატურის მომატება 1°-ით და მეტით ნორმალურ ტემპერატურასთან - 37.0 °C - შედარებით. ტემპერატურის ზომიერად ან მოკლე დროით მომატება შეიძლება გამოიწვიოს მცირე ინფექციამ. 39.4 °C ტემპერატურა და მეტი მიიჩნევა მაღალ ტემპერატურად და პოტენციურად შეიძლება იყოს საშიში ინფექციის მაჩვენებელი. მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაშ, ან თუ დაბალი ტემპერატურა არ იხსნება მარტივი სამკურნალო საშუალებებით, დაუკავშირდით ექიმს!
ტესტის დაწყება

ცხელება

ცხელება განისაზღვრება, როგორც ტემპერატურის მომატება 1°-ით და მეტით ნორმალურ ტემპერატურასთან - 37.0 °C - შედარებით. ტემპერატურის ზომიერად ან მოკლე დროით მომატება შეიძლება გამოიწვიოს მცირე ინფექციამ. 39.4 °C ტემპერატურა და მეტი მიიჩნევა მაღალ ტემპერატურად და პოტენციურად შეიძლება იყოს საშიში ინფექციის მაჩვენებელი. მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაშ, ან თუ დაბალი ტემპერატურა არ იხსნება მარტივი სამკურნალო საშუალებებით, დაუკავშირდით ექიმს!

საიტზე მუშაობისას ვისარგებლეთ პაციენტთა განათლების საერთაშორისო ანალოგებით, რაც ეფუძნება ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებს.

საიტი ვერ აგებს პასუხს პაციენტებისგან წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე, ადექვატურობაზე და შეფასების სარწმუნოობაზე. კითხვარის მიზანია პაციენტის ორიენტირება, ხოლო საბოლოო დიაგნოზი და მკურნალობის სქემა დადგინდება შესაბამისი კვლევებისა და ექიმის უშუალო შეფასების შედეგად.

სარწმუნო საბოლოო დიაგნოზის დასმისათვის აუცილებელია ექიმ-სპეციალისტის მიერ დანიშნული შესაბამისი კლინიკურ-ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები.

ტესტის დაწყება
POST
POST